Výzvy 2017: Rámcový program

2. november 2017 (štvrtok)

13:00 - 16:00

Registrácia

14:00 - 15:00

Otvorenie

15:00 - 17:00

Plenárne prednášky, panelová diskusia ku kľúčovým témam v jazykovom a literárnom vzdelávaní, námety pre ďalší výskum a projektovú činnosť, rozvoj medzinárodnej spolupráce, zhrnutie výsledkov konferencie a plán na ďalšie obdobie
(Projekt KEGA 055UKF-4/2016 financovaný MŠVVŠ SR)

19:00 - 21:00

Spoločenská večera

 

3. november 2017 (piatok)

9:00 - 12:00

Registrácia

10:00 - 10:20 Otvorenie
 

10:20 - 11:40

Plenárne prednášky, výstavy, prezentácie

11:40 - 12:00

Prestávka s občerstvením

12:00 - 14:00

Sekcie

Workshopy

14:00 - 15:00

Obedná prestávka

15:00 - 18:00

Sekcie

Workshopy

18:00 - 18:30

Občerstvenie

 

4. november 2017 (sobota)

9:00 - 12:00

Registrácia

10:30 - 10:40 Otvorenie
 

10:40 - 13:00

Sekcie, workshopy

14:00 - 15:00

Záver, tombola