Výzvy2017: Publikácie

A) e-Zborník abstraktov

Všetky akceptované abstrakty sú publikované v e-Zborníku abstraktov (ISBN 978-80-89864-06-5).

B) e-Zborník príspevkov

Vybrané príspevky, ktoré prejdú anonymným recenzentským posúdením (double blind peer review), budú uverejnené e-Zborníku príspevkov (online s ISBN).

C) Časopisy

Vybrané príspevky budú publikované v časopisoch SlovakEdu: