Akceptované abstrakty

Getting Students engaged in learning

Slovakia, ID Vyzvy2016-677;          In this talk you will learn about what life skills are and why they're essential to our development as learners in the classroom and beyond. Life skills are the skills we need to deal effectively with in everyday...

Vzdělávací interaktivní projekt České televiza a Francouzského institutu v Praze: Bílá paní na hlídání

Česká republika, ID Výzvy2016-613;       Autorka příspěvku představí odvážný a záslužný projekt, který rozjela Česká televize, když ve spolupráci s Francuzským institutem obohatila nabídka svého dětského webu Déčko (www.decko.cz) o nový výukový interaktivní program zaměřený na...

Jak získat pro němčinu učitele a následně pak žáky? Spolek germanistů a učitelů němčiny v České republice (poster)

Česká republika, ID Výzvy2016-461b;    Rádi bychom germanistům a učitelům němčiny na Slovensku, příp. zahraničním hostům ukázali, co všechno dělá Spolek germanistů a učitelů němčiny v ČR, aby získal širší podporu pro němčinu, aby motivoval více žáků v zájmu o tento jazyk a...

Inovatívne metódy vyučovania na základnej škole (poster)

Slovensko, ID Výzvy2016-461;         Globalizácia dnešného sveta prináša neustále nové výzvy a preto každý občan potrebuje širokú škálu kľúčových kompetencií, aby sa mohol pružne prispôsobovať rýchlo sa meniacemu a úzko spojenému svetu. Jednou z kľúčových...

Příležitosti k rozvíjení autonomie žáka při výuce anglického jazyka na 2. stupni základní školy

Česká repulika, ID Výzvy2016-295;       Předkládaný příspěvek představuje téma rozvíjení autonomie žáka při výuce anglického jazyka v 8. a 9. ročníku ZŠ, přičemž hlavní pozornost je věnována metodologii zamýšleného výzkumu a zhodnocení průběhu předvýzkumu společně...

Authentic-text-based lessons – a fruitful language learning experience

Slovakia, ID Výzvy2016-586;     The submitted paper explores research based on the analysis of two texts taken from contemporary literary prose. Authentic materials enhance language acquisition and cultural awareness significantly and are more attractive for learners than...

Analysis of CLIL Learners’ Written Products

Slovakia, ID Výzvy2016-527;     When writing in a foreign language, learners have to apply the mechanism of writing (handwriting), spelling, punctuation, morphological rules, lexis, syntax, transferring, organization of text, discourse signals, and creativity. Contemporary...

Současné změny v předškolním vzdělávání v České republice

Česká republika, ID Výzvy2016-572;         Příspěvek představuje záměry Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které se týkají zavedení povinného posledního ročníku v předškolním vzdělávání, rozšíření věkového pásma od dvou let věku dítěte a tím...

Charakteristika výslovnosti němčiny jako druhého cizího jazyka u českých žáků základních škol

Česká republika, Výzvy2016-569;       Příspěvek svým zaměřením spadá do oblasti výzkumů zabývajících se osvojováním více cizích jazyků. Jeho cílem je představit první fázi výzkumu, jejíž těžiště spočívá v pořízení audiozáznamů německé výslovnosti u českých žáků,...

HUPSOVO tajomstvo... alebo ako HUPS učí deti čítať, písať, rozprávať, ale aj počúvať slovenčinu (workshop AITEC)

Slovensko, ID Výzvy2016-484;         Učebnice pre žiakov primárneho vzdelávania sú typické dôsledným uplatnením vybranej metódy prezentovania poznatkov. Metódy pre osvojenie si čítania a písania sú nepochybne najrozpracovanejším a najrôznorodejším...