Výzvy2017: Akceptované abstrakty

Towards a digital textbook on research in foreign language pedagogy

Silvia Pokrivčáková, Trnava University, Slovakia, ID Výzvy2017-627;      Abstract: Ideally, there should be a very close connection between educational practice and pedagogical research. Involving school institutions and teachers, researchers should look for the best...

Experimentovanie po nemecky - CLIL v základných školách (workshop)

Beata Menzlová, ŠPÚ v Bratislave,     Abstrakt: Projekt Experimentovanie po nemecky/Experimentieren auf Deutsch vytvoril  Štátny pedagogický ústav v spoluprácu s nadáciou Volkswagen Slovakia a s Goetheho  inštitútom  v Bratislave. Cieľom bolo pripraviť...

CLIL vyučovanie a zážitkové učenie sa – nové výzvy (plenárna prednáška)

Beata Menzlová, ŠPÚ v Bratislave,           Abstract: Vyučovanie pedagogickým prístupom CLIL ponúka učiteľovi možnosť spojenia výučby predmetu a jazyka. Prostredníctvom tohto spojenia je možné efektívne a účelne vyučovať obsah jednotlivých predmetov...

E-learning ako budúcnosť či už súčasnosť vzdelávania? (Príklady dobrej praxe zo Slovenska) - workshop

Peter Baláž, OZ Edukácia@Internet, ID Výzvy2017-628B;     Abstrakt: Vzdelávanie a aj prístup k nemu sa vďaka rozvoju IKT dramaticky mení – a to celosvetovo. Situácia sa pomaly mení aj na Slovensku. Jestvuje stále viac zaujímavých projektov, portálov, webov –...

Európska identita - realita alebo chiméra?

Peter Baláž, Edukácia@Internet, Slovensko, ID Výzvy2017-628B;     Abstrakt: Európska únia je mnohojazykové a mnohokultúrne spoločenstvo, ktoré ale v súčasnosti zažíva krízu identity – z ktorej ťažia rôzne nacionalistické a iné negatívne sily. Je možné tomuto...

Pohrajme sa s angličtinou – každý raz začínal (workshop)

Roman Čančinov, Oxford University Press Slovakia, ID Výzvy2017-629;   Abstrakt: Počas tejto metodickej prednášky sa pozrieme na základné princípy učenia anglického jazyka v materských školách. Ukážeme si praktické hry a aktivity, ktoré pomôžu deťom nielen udržať pozornosť,...

Workshop "Trickfilm im Fremdsprachenunterricht" (workshop)

Walter Sabiel, Goethe Institute Munich, Germany, ID Výzvy2017-617;     Abstract: Mit der Stop-Motion Technik, die bereits vor hundert Jahren der Filmpionier George Meliès ("Les cartes vivantes", 1904) verwendete, lassen sich einfach kurze Trickfilme herstellen. Dabei können...

Žiak ako súčasť historickej a kultúrnej pamäti miesta /The pupil as part of the historical and cultural memory of the place

doc. Juraj Hladký, Trnavská univerzita, ID Výzvy2017-616;   Abstrakt: Úloha vlastných mien a onomastiky ako nositeľov informácií o vývoji národného jazyka na určitom mieste s historickou skúsenosťou a pamäťou. Možnosti inovovania vyučovacích metód slovenského jazyka a literatúry. Obraz...

Vzdělávání žáků v době povinné školní docházky v zahraničí, legislativní úprava

Mgr. Eva Tučková, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, ID Výzvy2017-615;    Abstrakt: Příspěvek představí českou legislativní úpravu plnění povinné školní docházky v případě, že žáci pobývají dlouhodobě v zahraničí, a roli krajanských českých škol...

Evropská jazyková cena 2017, ČR

Mgr. Eva Tučková, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Praha, ID Výzvy2017-614;      Abstrakt: Příspěvek představí Evropskou jazykovou cenu v České republice, její administrativní pozadí a souvislosti. Zároveň se představí dva oceněné projekty letošního...