Výzvy2017: Prihlasovanie abstraktov / Abstract sumbitting

 

Deadline: 15 October 2017

Abstract submission form: far below

 

Ako postupovať:

1. Prihláste svoj abstrakt.

2. Do 7 dní dostanete vyjadrenie o prijatí/odmietnutí abstraktu.

3. Zašlite vyplnený registračný formulár.

4. Obratom dostanete potvrdenie a faktúru na úhradu registračného poplatku.

5. Uhraďte konferenčný poplatok.

6. Dostanete potvrdenie o skompletizovaní registrácie.

7. Váš príspevok bude zaradený do programu konferencie.

8. Zašlite nám Váš príspevok do konferenčných publikácií.


Termín zaslania abstraktov:           do 15. októbra 2017 (vrátane)

Potvrdenie o prijatí/odmietnutí abstraktov:    do 17. októbra 2017

Formulár na zaslanie abstraktu nájdete nižšie (po pokynoch).

 

Pokyny

 • Abstrakty je potrebné zasielať elektronicky v štruktúre: meno autora, názov abstraktu, abstrakt (max. 1200 znakov), kľúčové slová (max. 7), forma príspevku (plenárna prednáška, príspevok, virtuálny príspevok, poster, workshop) a úplná kontaktná adresa vrátane afiliácie autora. Formulár na zasielanie abstraktu nájdete na tejto stránke nižšie.
 • Posledný termín na zasielanie abstraktov je: 15. október 2017 (vrátane)
 • Jeden autor môže zaslať maximálne dva abstrakty.
 • Organizačný výbor konferencie prijíma len abstrakty v niektorom z pracovných jazykov konferencie (slovenčina, čeština, angličtina, francúzština, nemčina, ruština, španielčina, taliančina).
 • V abstrakte nepoužívajte skratky ani bibliografické odkazy, takisto nevkladajte obrázky, grafy ani tabuľky. 
 • Jeden abstrakt môže obsahovať max. 1200 znakov vrátane medzier. 
 • Počet kľúčových slov by nemal presiahnuť 7.
 • Všetky abstrakty budú anonymne posúdené členmi vedeckej rady konferencie. Posudzovatelia si vyhradzujú právo odmietnuť abstrakt alebo odporúčať zmenu formátu príspevku (napr. z príspevku na poster) bez uvedenia dôvodu. 
 • Autorom oznámime výsledok posúdenia abstraktov e-mailom do 17. októbra 2017.
 • Opravy v abstraktoch je možné vykonávať len do 19. októbra 2017.
 • Abstrakty prezentovaných príspevkov budú následne publikované v recenzovanom e-zborníku abstraktov s vlastným ISBN. V konferenčných publikáciách môžu byť publikované len tie príspevky a ich abstrakty, ktorých autor (alebo jeden z autorov) sa zaregistroval a zaplatil registračný poplatok najneskôr 25. októbra 2017.

Prihláška abstraktu/Abstract submission

Vyplňte prosím nižšie uvedené údaje: