Výzvy2019: Termíny a miesto konania

Výzvy 2017: Termíny a miesto konania

 

 

Miesto konania:

Stará Lesná, hotel Academia

(https://www.hotelacademia.sk/)

Termín konania:

2. – 4. november 2017

Metodický deň:

3. 11. 2017 (info

 

Dôležité termíny:

 • Zaslanie abstraktov príspevkov: do 15. októbra 2017 (vrátane)
 • Potvrdenie o prijatí/odmietnutí abstraktov: do 17. októbra 2017
 • Registrácia pre všetkých účastníkov konferencie (prednášateľov, účastníkov a vystavovateľov): do 25. októbra 2017 (vrátane)
 • Zaslanie príspevkov do zborníka: do 15. novembra 2017 (vrátane)
 • Zaslanie príspevkov do časpisov: priebežne (pozri poznámku nižšie)
 • Miesto a čas konania konferencie: Stará Lesná, Kongresové centrum SAV Academia, 2. - 4. november 2017
 • Publikovanie e-Zborníka abstraktov (online, s ISBN): 1. november 2017
 • Publikovanie e-Zborníka vedeckých príspevkov, posterov a prezentácií (online, s ISBN): december 2017


Viac tu: https://www.slovakedu.com/conferences/conferences-2017/vyzvy2017/terminy-a-miesto-konania/

 

Miesto konania:

Trnavská univerzita v Trnave

Malý Berlín v Trnave

 POZOR! ZMENA!

dňa 26. 9. 2019

 spojené s oslavani Európskeho dňa jazykov
   

 

 

Dôležité termíny:

 • Zaslanie abstraktov príspevkov: do 12. septembra 2019 (vrátane)
 • Potvrdenie o prijatí/odmietnutí abstraktov: do 14. septembra 2019
 • Registrácia pre všetkých účastníkov konferencie (prednášateľov, účastníkov a vystavovateľov): do 19. septembra 2019 (vrátane)
 • Publikovanie e-Zborníka abstraktov (online, s ISBN): 19. septembra 2019
 • Miesto a čas konania konferencie: Trnavská univerzita v Trnave a kultúrne centrum Malý Berlín, 26. 9. 2019
 • Zaslanie príspevkov, videoprezentácií a posterov do e-zborníka príspevkov: do 30. septembra 2019 (vrátane)
 • Zaslanie príspevkov do časopisu Scientia & Eruditio: do 30. septembra 2019 (info na stránke časopisu)
 • Zaslanie príspevkov do časopisu Journal of Language and Cultural Education: do 30. septembra 2019 (info na stránke časopisu)
 • Publikovanie e-Zborníka vedeckých príspevkov, posterov a prezentácií (online, s ISBN, zahraničný vydavateľ): 31. októbra 2019
 • Publikovanie príspevkov v časopise Scientia & Eruditio: december 2019
 • Publikovanie príspevkov v časopise Journal of Language and Cultural Education: priebežne, november 2019, marec / júl / november 2020 atď.