Výzvy2019: Termíny a miesto konania

Výzvy 2017: Termíny a miesto konania

 

 

Miesto konania:

Stará Lesná, hotel Academia

(https://www.hotelacademia.sk/)

Termín konania:

2. – 4. november 2017

Metodický deň:

3. 11. 2017 (info

 

Dôležité termíny:

 • Zaslanie abstraktov príspevkov: do 15. októbra 2017 (vrátane)
 • Potvrdenie o prijatí/odmietnutí abstraktov: do 17. októbra 2017
 • Registrácia pre všetkých účastníkov konferencie (prednášateľov, účastníkov a vystavovateľov): do 25. októbra 2017 (vrátane)
 • Zaslanie príspevkov do zborníka: do 15. novembra 2017 (vrátane)
 • Zaslanie príspevkov do časpisov: priebežne (pozri poznámku nižšie)
 • Miesto a čas konania konferencie: Stará Lesná, Kongresové centrum SAV Academia, 2. - 4. november 2017
 • Publikovanie e-Zborníka abstraktov (online, s ISBN): 1. november 2017
 • Publikovanie e-Zborníka vedeckých príspevkov, posterov a prezentácií (online, s ISBN): december 2017


Viac tu: https://www.slovakedu.com/conferences/conferences-2017/vyzvy2017/terminy-a-miesto-konania/

 

Miesto konania:

Trnavská univerzita v Trnave

Malý Berlín v Trnave

 

Termín konania:

12. - 13. jún 2019


 

Dôležité termíny:

 • Zaslanie abstraktov príspevkov: do 13. mája 2019 (vrátane)
 • Potvrdenie o prijatí/odmietnutí abstraktov: do 14. mája 2019
 • Registrácia pre všetkých účastníkov konferencie (prednášateľov, účastníkov a vystavovateľov): do 31. mája 2019 (vrátane)
 • Zaslanie príspevkov do e-zborníka príspevkov: do 31. mája 2019 (vrátane)
 • Publikovanie e-Zborníka abstraktov (online, s ISBN): 11. jún 2019
 • Publikovanie e-Zborníka vedeckých príspevkov, posterov a prezentácií (online, s ISBN): 11. júna 2019
 • Miesto a čas konania konferencie: kultúrne centrum Malý Berlín v Trnave, Štefánikova 4, 12. - 13. 6. 2019
 • Zaslanie príspevkov do časopisu Scientia & Eruditio: do 15. septembra 2019 (info na stránke časopisu)
 • Publikovanie časopisu Scientia & Eruditio: december 2019