Registrácia na konferenciu Súčasné výzvy cudzojazyčného vzdelávania na Slovensku - ako ďalej?

Termín registrácie pre všetkých účastníkov konferencie (prednášateľov, účastníkov a vystavovateľov): do 15. apríla 2015 (vrátane)

Z organizačných dôvodov požadujeme, aby sa zaregistroval každý účastník konferencie individuálne, vrátane prednášateľov, prezentérov, poslucháčov a vystavovateľov. Údaje z registračného formulára sú jediným podkladom pre vydanie faktúr na zaplatenie konferenčného poplatku, na vydanie účastníckych certifikátov a povolenie vstupu do konferenčných priestorov.

Registračný formulár nájdete nižšie (po informácii o spôsoboch platby).

Po vyplnení registračného formulára dostanete na Váš e-mail do 2-3 dní potvrdenie o jeho prijatí a faktúru na zaplatenie registračného poplatku. Registrácia je ukončená až v momente pripísania registračného poplatku na účet konferencie. V závislosti od spôsobu uhradenia poplatku (bankový prevod, PayPal, Western Union) a banky, ktorej služby využívate, môže peňažný transfer trvať aj 3-4 dni. Po pripísaní poplatku na účet konferencie Vás na Váš e-mail zašleme potvrdenie o prijatí poplatku a ukončení registrácie. Originál faktúry obdržíte spolu s certifikátmi v konferenčných materiáloch dňa 14. 5. 2015.

Registračné poplatky

A. prezentujúci účastník: 80 EUR (zahŕňa: vstup do všetkých sekcií konferencie Súčasné výzvy, tlačený program konferencie, certifikáty autora/účastníka konferencie, zborník abstraktov a zborník príspevkov).

B. študenti, doktorandi: 40 EUR (zahŕňa: vstup do všetkých sekcií konferencie Súčasné výzvy, tlačený program konferencie, certifikáty autora/účastníka konferencie, zborník abstraktov a zborník príspevkov).

C. vystavovatelia: 100 EUR (zahŕňa: výstavný priestor, publikovanie reklamy v tlačenom programe konferencie (max. A4) a v ostatných konferenčných publikáciách (max. A5).

D. publikum: 5 EUR  (zahŕňa: vstup do všetkých sekcií konferencie Súčasné výzvy, tlačený program konferencie, certifikáty autora/účastníka konferencie).

 

Spôsoby platby

a) bankový prevod:

  • názov účtu: SlovakEdu, banka: Vseobecna uverova banka
  • SWIFT code: SUBASKBX
  • IBAN: SK91 0200 0000 0024 6487 9956
  • špecifický symbol: (vpíšte číslo faktúry)

b) PayPal (na adresu slovakedu@gmail.com)

c) WesternUnion

Kontaktujte organizačný výbor, abz Vám poskytol potrebné údaje.

Zrušenie registrácie

  • Plné vložné (po odpočítaní poplatkov na peňažné prevody) vrátime účastníkom, ktorí o to požiadajú do 15. apríla 2015 (vrátane).
  • Po tomto termíne už nebudeme schopní registračný poplatok vrátiť.

Registrácia účastníka "Súčasné výzvy cudzojazyčného vzdelávania na Slovensku - ako ďalej?"

Vyplňte prosím nižšie uvedené údaje: