Zasielanie príspevkov, virtuálnych príspevkov a posterov

na konferenciu Súčasné výzvy cudzojazyčného vzdelávania na Slovensku - ako ďalej?

Formulár na zasielanie príspevkov a posterov nájdete nižšie (po pokynoch)

Zasielanie príspevkov

 • Ak ste dostali potvrdenie o akceptovaní Vášho abstraktu, je potrebné sa čo najskôr zaregistrovať tu a následne môžete svoje príspevky zasielať elektronicky (vo formáte doc a pdf) do 15. apríla 2015. Odporúčanú štruktúru príspevku nájdete tu (šablóny v cudzích jazykoch: DE, EN, ES, FR, IT, RU. 
 • Elektronický formulár na zaslanie príspevku nájdete tu. V prípade technických problémov môžete svoj príspevok zaslať v doc. a pdf formáte aj priamo editorom konferenčných publikácií na adresu: slovakedu@gmail.com. V takom prípade svoj dokument nazvite takto: Vyzvy2015_Vaše priezvisko_ID abstraktu.
 • Príspevky z konferencie budú následne publikované v recenzovanom CD-zborníku s vlastným ISBN. V konferenčných zborníkoch môžu byť publikované len tie príspevky a ich abstrakty, ktorých autor (alebo jeden z autorov) sa zaregistroval a zaplatil registračný poplatok najneskôr 15. apríla 2015.

Zasielanie posterov

 • Ak ste dostali potvrdenie o akceptovaní Vášho abstraktu, je potrebné sa čo najskôr zaregistrovať tu a následne môžete svoje postery zasielať elektronicky (vo formáte pdf) do 15. apríla 2015. Postery môžu mať veľkosť max. A1 (594mm x 840mm).
 • Elektronický formulár na zaslanie posterov nájdete tu. V prípade technických problémov môžete svoj príspevok zaslať v doc. a pdf formáte aj priamo editorom konferenčných publikácií na adresu: slovakedu@gmail.com. V takom prípade svoj dokument nazvite takto: Vyzvy2015_Vaše priezvisko_ID abstraktu.
 • Postery prezentované na konferencii budú následne publikované v recenzovanom CD-zborníku s vlastným ISBN. 
 • V konferenčných zborníkoch môžu byť publikované len tie posterya ich abstrakty, ktorých autor (alebo jeden z autorov) sa zaregistroval a zaplatil registračný poplatok najneskôr 15. apríla 2015.

Zasielanie virtuálnych príspevkov

 • Ak ste dostali potvrdenie o akceptovaní Vášho abstraktu, je potrebné sa čo najskôr zaregistrovať tu a následne môžete svoje príspevky zasielať elektronicky (vo formate doc a pdf) do 15. apríla 2015. Odporúčaný formát príspevku nájdete tu (šablóny v cudzích jazykoch: DE, EN, ES, FR, IT, RU.
 • Elektronický formulár na zaslanie virtuálneho príspevku nájdete tu. V prípade technických problémov môžete svoj príspevok zaslať v doc. a pdf formáte aj priamo editorom konferenčných publikácií na adresu: slovakedu@gmail.com. V takom prípade svoj dokument nazvite takto: Vyzvy2015_Vaše priezvisko_ID abstraktu.
 • Virtuálne príspevky budú počas konferencie zverejnené vo virtuálnej sekcii konferencie tu a následne budú publikované v recenzovanom CD-zborníku s vlastným ISBN. V konferenčných zborníkoch môžu byť publikované len tie abstrakty a príspevky, ktorých autor (alebo jeden z autorov) sa zaregistroval najneskôr 15. apríla 2015.
 • Ako doplnok k virtuálnemu príspevku môžu autori prezentovať (a publikovať) aj videonahrávky a/alebo ppt prezentácie. Aj tieto videonahrávky a/alebo ppt prezentácie je potrebné zaslať do 15. apríla 2015 (na adresu slovakedu@gmail.com).
 • V konferenčných zborníkoch môžu byť publikované len tie virtuálne príspevky a ich abstrakty, ktorých autor (alebo jeden z autorov) sa zaregistroval a zaplatil registračný poplatok najneskôr 15. apríla 2015.

Zasielane príspevkov a posterov

Vyplňte prosím nižšie uvedené údaje: