Latinčina je mŕtva – nech žije latinčina!

Nicol Sipekiová – Katarína Karabová, Trnavská univerzita, ID Výzvy2017-537;     Abstrakt:  Poster v jednotlivých častiach prezentuje aktuálny stav týkajúci sa výuky latinčiny na stredných a vysokých školách s prihliadnutím na zameranie používaných učebných pomôcok. Okrem iného mapuje využiteľnosť aspoň základných znalostí latinského jazyka v praktickom živote. Autorky posteru sa snažia vyvrátiť úsmevnými bonmotmi konvenčný pohľad na latinčinu ako na mŕtvy jazyk. Vďaka dlhoročnej skúsenosti autoriek s výukou latinského jazyka predstaví poster fundovaný pohľad na históriu vyučovania latinčiny, súčasný stav, ale i na pozadie príprav moderných didaktických materiálov, či využitie informačných a komunikačných technológií v pedagogickom procese.

Kľúčové slová: latinčina – mŕtvy jazyk – vzdelávací proces – možnosti štúdia – interaktivita -

Vyhľadávanie

Kontakt

Journal of Language and Cultural Education Journal of Language and Cultural Education
Department of English Language and Literature
Faculty of Education
Priemyselna 4
P. O. BOX 9
918 43 Trnava
SLOVAKIA
+421 948 632253