2023

Cultural Identity of the Region and Indigenous Cultures in Anglophone Literatures

Cultural Identity of the Region  and Indigenous Cultures  in Anglophone Literatures

Authors: prof. PhDr. Jaroslav Kušnír, PhD., PaedDr. Miloš Blahút, PhD., Mgr. Jana Žiláková, PhD., Mgr. Juliána Pavlinská Reviewers: prof. PhDr. Anton Pokrivčák, PhD., doc. PaedDr. Jana Javorčíková, PhD., univ. prof.   This textbook is a part of the research grant KEGA 035PU-4/2021 ISBN...

Súčasné výzvy vo vyučovaní jazykov 2023: Zborník vedeckých prác.

Súčasné výzvy vo vyučovaní jazykov 2023: Zborník vedeckých prác.

Vančová, H. & Pokrivčáková, S. (Eds.). 2023. Súčasné výzvy vo vyučovaní jazykov 2023: Zborník vedeckých prác. Hradec Králové: Gaudeamus.

Súčasné výzvy vo vyučovaní jazykov 2023: Abstrakty

Súčasné výzvy vo vyučovaní jazykov 2023: Abstrakty

Vančová, H. (Ed.). (2023). Súčasné výzvy vo vyučovaní jazykov 2023: Abstrakty. Nitra: Slovakia. ISBN ISBN 978-80-89864-33-1

Language, Literature and Culture in Education 2023: Book of Abstracts

Language, Literature and Culture in Education 2023: Book of Abstracts

Vančová, H. (Ed.) (2023). Language, Literature and Culture in Education 2023: Book of Abstracts. Nitra: SlovakEdu. ISBN 978-80-89864-31-7

Language, Literature and Culture in Education 2023: Conference Papers

Language, Literature and Culture in Education 2023: Conference Papers

Vančová, H. (Ed.). Language, Literature and Culture in Education 2023: Conference Papers. Hradec Králové: Gaudeamus. ISBN 978-80-7435-923-1

2022

LLCE2022: Book of Abstracts

LLCE2022: Book of Abstracts

Vančová, H. (Ed.) (2023). Language, Literature and Culture in Education 2022: Book of Abstracts. Nitra: SlovakEdu. ISBN 978-80-89864-31-7.

Výzvy2022: Zborník abstraktov

Výzvy2022: Zborník abstraktov

Vančová, H. (Ed.) (2023). Výzvy2022: Súčasné výzvy vo vyučovaní jazykov: Ako ďalej? Zborník abstraktov. Nitra: SlovakEdu. ISBN 978-80-89864-33-1.

2021

LLCE2021 Conference Proceedings. Nitra: SlovakEdu.

LLCE2021 Conference Proceedings. Nitra: SlovakEdu.

Straková, Z., Cimermanová, I., Sepešiová, M. (Eds.). (2021). LLCE2021 Conference Proceedings. Nitra: SlovakEdu. ISBN 978-80-89864-26-3

Výzvy2021: Zborník príspevkov. ISBN 978-80-89864-24-9

Výzvy2021: Zborník príspevkov. ISBN 978-80-89864-24-9

Sucháňová, Z. & Hriňák, J. (2021). Výzvy2021: Zborník príspevkov. Nitra: SlovakEdu. VÝZVY2021_zborník.pdf   

LLCE2021: Book of Abstracts

LLCE2021: Book of Abstracts

Straková, Z., Cimermanová, I., & Sepešiová, M. (Eds.) (2021). LLCE2021: Book of Abstracts. Nitra: SlovakEdu. ISBN 978-80-89864-27-0 LLCE2021_BoA.pdf

Pokrivčák, A. (Ed.): Literature in Contemporary Education. Hradec Králové: Gaudeamus.

Pokrivčák, A. (Ed.): Literature in Contemporary Education. Hradec Králové: Gaudeamus.

ISBN 978-80-7435-840-1   AP_mono - Literature in Contemporary Education.pdf (669084)

2020

LLCE2020 Book of Abstracts.

LLCE2020 Book of Abstracts.

LLCE2020 Book of Abstracts. Nitra: SlovakEdu. 55 p. ISBN 978-80-89864-21-8  

LLCE2020: Conference Proceedings

LLCE2020: Conference Proceedings

LLCE2020: Conference Proceedings. Nitra: SlovakEdu. ISBN 978-80-89864-20-1 LLCE2020 Conference Proceedings.pdf

Magalová, G., Hriňák, J., Pokrivčáková, S.: Literatúra v odbornej príprave učiteľov materinského a cudzieho jazyka

Magalová, G., Hriňák, J., Pokrivčáková, S.: Literatúra v odbornej príprave učiteľov materinského a cudzieho jazyka

Magalová, G., Hriňák, J., Pokrivčáková, S. (2020).  Literatúra v odbornej príprave učiteľov materinského a cudzieho jazyka.  Hradec Králové: Gaudeamus. ISBN 978-80-7435-808-1

Vančová, H. (2020). Pronunciation Practices in EFL Teaching and Learning.

Vančová, H. (2020). Pronunciation Practices in EFL Teaching and Learning.

Vančová, H. (2020). Pronunciation Practices in EFL Teaching and Learning. Hradec Králové: Gaudeamus.

Vitézová, E. (2020). Contemporary Slovak Literature for Children in Theory and Education

Vitézová, E. (2020). Contemporary Slovak Literature for Children in Theory and Education

Vitézová, E. (2020). Contemporary Slovak Literature for Children in Theory and Education. Hradec Králové: Gaudeamus. ISBN 978-80-7435-811-1

2019

CALL & CLIL2019: Book of Abstracts.

CALL & CLIL2019: Book of Abstracts.

Pokrivčáková, S. (Ed.) (2019). CALL & CLIL: Book of Abstracts. Nitra: SlovakEdu. ISBN: 978-80-89864-18-8.

LLCE2019: Book of Abstracts

LLCE2019: Book of Abstracts

Pokrivčáková, S. (Ed.) (2019). LLCE2019: Book of Abstracts. Nitra: SlovakEdu. 52 p. ISBN 978-80-89864-16-4. LLCE2019 Book of Abstracts.pdf

LLCE2019: Conference Proceedings

LLCE2019: Conference Proceedings

Pokrivčáková, S. (Ed.), Language, Literature and Culture in Education 2019: Conference Proceedings. Nitra: SlovakEdu. ISBN 978-80-89864-15-7    

Local, Regional and Spatial Diversity in Anglophone Literatures and Cultures.

Kušnír, J., Souček, J., & Eddy, J. (2019). Local, Regional and Spatial Diversity in Anglophone Literatures and Cultures. Nitra: SlovakEdu. ISBN 978-80-89864-17-1.

Specificity of Place, Region and Space in Anglophone Literatures.

Specificity of Place, Region and Space in Anglophone Literatures.

Kušnír, J., Blahút, M., & Ščigulinská, J. (2019). Specificity of Place, Region and Space in Anglophone Literatures. Nitra: SlovakEdu. ISBN 978-80-89864-19-5.

2018

LLCE2018: Conference Proceedings

LLCE2018: Conference Proceedings

Danek, J., Sirotová, M., & Michvocíková, V. (Eds.). (2019). 5th International Conference on Language, Literature and Culture in Education. Numbrecht: KIRSCH-Verlag.

LLCE2018: e-Book of Abstracts.

LLCE2018: e-Book of Abstracts.

Pokrivčáková, S. (Ed.) (2018). LLCE2018: e-Book of Abstracts. Nitra: SlovakEdu.

2017

CLEaR2017: Conference Proceedings

CLEaR2017: Conference Proceedings

Straková, Z. (Ed.), CLEaR 2017:  CONFERENCE PROCEEDINGS. Nitra: SlovakEdu. ISBN 978-80-89864-12-6

CLEaR2017: e-Book of Abstracts.

CLEaR2017: e-Book of Abstracts.

Cimermanová, I. & Sepešiová, M. (Eds.). 2017. CLEaR2017: e-Book of Abstracts. Nitra: SlovakEdu. 99 s. ISBN 978-80-89864-06-5.

LLCE2017: Book of Abstracts.

LLCE2017: Book of Abstracts.

Cimermanová, I. & Sepešiová, M. (Eds.). 2017. LLCE2017: Book of Abstracts. Nitra: SlovakEdu. 96 s. ISBN 978-80-89864-04-1

Výzvy2017: Zborník abstraktov

Výzvy2017:  Zborník abstraktov

Cimermanová, I. & Sepešiová, M. (Eds.). 2017. Výzvy2017: Súčasné výzvy vo vyučovaní jazykov: ako ďalej? Zborník abstraktov / Book of Abstracts. Nitra: SlovakEdu. ISBN 978-80-89864-06-5

Výzvy2017: Zborník príspevkov (1. diel)

Výzvy2017: Zborník príspevkov (1. diel)

Cimermanová, I. & Sepešiová, M. (Eds.). 2017. Výzvy2017: Súčasné výzvy vo vyučovaní jazykov: ako ďalej? Zborník príspevkov (1. diel) / Conference Proceedings (Part 1). Nitra: SlovakEdu. ISBN 978-80-89864-03-4

Výzvy2017: Zborník príspevkov (2. diel)

Výzvy2017: Zborník príspevkov (2. diel)

Cimermanová, I. & Sepešiová, M. (Eds.). 2017. Výzvy2017: Súčasné výzvy vo vyučovaní jazykov: ako ďalej? Zborník príspevkov (2. diel) / Conference Proceedings (Part 1). Nitra: SlovakEdu. 93 s. ISBN 978-80-89864-11-9

Teaching Literature for the 21st Century / Vyučovanie literatúry pre 21. storočie.

Teaching Literature for the 21st Century / Vyučovanie literatúry pre 21. storočie.

Pokrivčáková, S., Vitézová, E., Magalová, G., Javorčíková, J. (2017). Teaching Literature for the 21st Century / Vyučovanie literatúry pre 21. storočie. Nitra: SlovakEdu. 116. ISBN 978-80-89864-07-2 (print), 978-80-89864-08-9 (online)

2016

LLCE2016: Book of Abstracts.

LLCE2016: Book of Abstracts.

Pokrivčáková, S. (ed.) (2016). LLCE2016: Book of Abstracts. Nitra: SlovakEdu. 978-80-971580-9-5

CLEaR2016: Book of Abstracts.

CLEaR2016: Book of Abstracts.

CLEaR2016: International Conference on Language and Literature in Education and Research. Book of Abstracts. Nitra: SlovakEdu. ISBN 978-80-89864-01-0  

Výzvy2016: Zborník abstraktov

Výzvy2016: Zborník abstraktov

Šimková, Z. & Sorádová, D. (2016). Výzvy2016: Súčasné výzvy vo vyučovaní jazykov: ako ďalej?. Zborník abstraktov/Book of Abstracts. Nitra: SlovakEdu.    ISBN 978-80-971580-8-8  

LLCE2016 & Výzvy 2016 & CLEaR2016: Zborník príspevkov

LLCE2016 & Výzvy 2016 & CLEaR2016: Zborník príspevkov

Šimková, Z. & Sorádová, D. (Eds.) (2016). LLCE2016: Súčasné výzvy vo vyučovaní jazykov: Ako ďalej? & CLEaR2016. Nitra: SlovakEdu.   ISBN 978-80-89864-00-3

2015

CLEAR2015: Book of Abstracts. Nitra: SlovakEdu. ISBN 978-80-971580-4-0

CLEAR2015: Book of Abstracts. Nitra: SlovakEdu. ISBN 978-80-971580-4-0

CLEAR2015: Book of Abstracts. Nitra: SlovakEdu. ISBN 978-80-971580-4-0

CLEaR2015: Conference Proceedings. Nitra: SlovakEdu. ISBN 978-80-971580-5-7

CLEaR2015: Conference Proceedings. Nitra: SlovakEdu. ISBN 978-80-971580-5-7

CLEaR2015: Conference Proceedings. Nitra: SlovakEdu. ISBN 978-80-971580-5-7

LLCE2015: Book of Abstracts. Nitra: SlovakEdu. ISBN 978-80-971580-7-1

LLCE2015: Book of Abstracts. Nitra: SlovakEdu. ISBN 978-80-971580-7-1

LLCE2015: Book of Abstracts. Nitra: SlovakEdu. ISBN 978-80-971580-7-1

LLCE2015: Conference Proceedings. Nitra: SlovakEdu. ISBN 978-80-971580-6-4

LLCE2015: Conference Proceedings. Nitra: SlovakEdu. ISBN 978-80-971580-6-4

LLCE2015: Conference Proceedings. Nitra: SlovakEdu. ISBN 978-80-971580-6-4

2014

CLEaR2014: Book of Abstracts Nitra. SlovakEdu. ISBN 978-80-971580-2-6

CLEaR2014: Book of Abstracts Nitra. SlovakEdu. ISBN 978-80-971580-2-6

  CLEaR2014: Book of Abstracts  . Nitra. SlovakEdu. ISBN 978-80-971580-2-6

CLEaR2014: Conference Proceedings. Nitra: SlovakEdu. ISBN 978-80-971580-3-3

CLEaR2014: Conference Proceedings. Nitra: SlovakEdu. ISBN 978-80-971580-3-3

CLEaR2014: Conference Proceedings. Nitra: SlovakEdu. ISBN 978-80-971580-3-3

LLCE2014: Book of Abstracts. Nitra: SlovakEdu.

LLCE2014: Book of Abstracts. Nitra: SlovakEdu.

 LLCE2014: Book of Abstracts.  Nitra: SlovakEdu.

LLCE2014: Conference Proceedings. Nitra: SlovakEdu. ISBN 978-80-971580-0-2.

LLCE2014: Conference Proceedings. Nitra: SlovakEdu. ISBN 978-80-971580-0-2.

 LLCE2014: Conference Proceedings.  Nitra: SlovakEdu. ISBN 978-80-971580-0-2. 

English in Slovakia

 


In education and international communication, 6 foreign languages are formally recognized (in an alphabetical order): English, French, German, Italian, Russian, and Spanish. With only few exceptions, English language is taught, learned and used in various areas as the first foreign language (e.g. nearly all state, business and institutional websites in Slovakia are available in two mutations: Slovak and English).

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Journal of Language and Cultural Education Journal of Language and Cultural Education
Department of English Language and Literature
Faculty of Education
Priemyselna 4
P. O. BOX 9
918 43 Trnava
SLOVAKIA
+421 948 632253