2020

LLCE2019 Conference Proceedings

LLCE2019 Conference Proceedings

LLCE2019 Conference Proceedings. Nitra: SlovakEdu. ISBN 978-80-89864-15-7. LLCE2019 Conference Proceedings.pdf

LLCE2020 Book of Abstracts

LLCE2020 Book of Abstracts

LLCE2020 Book of Abstracts. Nitra: SlovakEdu. 55 p. ISBN 978-80-89864-21-8  

LLCE2020: Conference Proceedings

LLCE2020: Conference Proceedings

LLCE2020: Conference Proceedings. Nitra: SlovakEdu. ISBN 978-80-89864-20-1 LLCE2020 Conference Proceedings.pdf

Magalová, G., Hriňák, J., Pokrivčáková, S. (2020). Literatúra v odbornej príprave učiteľov materinského a cudzieho jazyka.

Magalová, G., Hriňák, J., Pokrivčáková, S. (2020). Literatúra v odbornej príprave učiteľov materinského a cudzieho jazyka.

Magalová, G., Hriňák, J., Pokrivčáková, S. (2020). Literatúra v odbornej príprave učiteľov materinského a cudzieho jazyka. Hradec Králové: Gaudeamus. ISBN 978-80-7435-808-1

Vančová, H. (2020). Pronunciation Practices in EFL Teaching and Learning. Hradec Králové: Gaudeamus.

Vančová, H. (2020). Pronunciation Practices in EFL Teaching and Learning. Hradec Králové: Gaudeamus.

Vančová, H. (2020). Pronunciation Practices in EFL Teaching and Learning. Hradec Králové: Gaudeamus. Viac tu: https://www.slovakedu.com/products/vancova-h-2020/ Vančová, H. (2020). Pronunciation Practices in EFL Teaching and Learning. Hradec Králové: Gaudeamus. Viac tu:...

Vitézová, E. (2020). Contemporary Slovak Literature for Children in Theory and Education.

Vitézová, E. (2020). Contemporary Slovak Literature for Children in Theory and Education.

Vitézová, E. (2020). Contemporary Slovak Literature for Children in Theory and Education. Hradec Králové: Gaudeamus. ISBN 978-80-7435-811-1

Vyhľadávanie

Kontakt

SlovakEdu SlovakEdu
Štefánikova 9
949 01 Nitra
SLOVAKIA

IČO: 42118735
DIČ: 2022565633
+421 948 632253