Magalová, G., Hriňák, J., Pokrivčáková, S. (2020). Literatúra v odbornej príprave učiteľov materinského a cudzieho jazyka.

Magalová, G., Hriňák, J., Pokrivčáková, S. (2020). Literatúra v odbornej príprave učiteľov materinského a cudzieho jazyka.

Magalová, G., Hriňák, J., Pokrivčáková, S. (2020). Literatúra v odbornej príprave učiteľov materinského a cudzieho jazyka. Hradec Králové: Gaudeamus.

ISBN 978-80-7435-808-1

Vyhľadávanie

Kontakt

SlovakEdu, o.z. OZ SlovakEdu
Hviezdoslavova 34
95301 Zlaté Moravce
+421 948 632253