2023

Regional and Ethnic Identities in Anglophone Literatures

Regional and Ethnic Identities in Anglophone Literatures

Authors:            prof. PhDr. Jaroslav Kušnír, PhD., PaedDr. Miloš Blahút, PhD., Mgr. Juliána Pavlinská Reviewers:       prof. PhDr. Anton Pokrivčák, PhD., doc. PaedDr. Jana Javorčíková, PhD., univ....

Cultural Identity of the Region and Indigenous Cultures in Anglophone Literatures

Cultural Identity of the Region  and Indigenous Cultures  in Anglophone Literatures

Authors:       prof. PhDr. Jaroslav Kušnír, PhD., PaedDr. Miloš Blahút, PhD., Mgr. Jana Žiláková, PhD., Mgr. Juliána Pavlinská Reviewers:   prof. PhDr. Anton Pokrivčák, PhD., doc. PaedDr. Jana Javorčíková, PhD., univ. prof.   This textbook is a part of...

Language, Literature and Culture in Education 2023: Conference Papers

Language, Literature and Culture in Education 2023: Conference Papers

Vančová, H. (Ed.). Language, Literature and Culture in Education 2023: Conference Papers. Hradec Králové: Gaudeamus. ISBN 978-80-7435-923-1

Language, Literature and Culture in Education 2023: Book of Abstracts

Language, Literature and Culture in Education 2023: Book of Abstracts

Vančová, H. (Ed.) (2023). Language, Literature and Culture in Education 2023: Book of Abstracts. Nitra: SlovakEdu. ISBN 978-80-89864-31-7

Výzvy2023: Abstrakty

Výzvy2023: Abstrakty

 Vančová, H. (2023). Súčasné výzvy vo vyučovaní jazykov 2023: Abstrakty. Nitra: Slovakia. ISBN ISBN 978-80-89864-33-1  

Výzvy2023: Súčasné výzvy vo vyučovaní jazykov: Ako ďalej?

Výzvy2023: Súčasné výzvy vo vyučovaní jazykov: Ako ďalej?

Vančová, H. & Pokrivčáková, S. (Eds.). 2023. Súčasné výzvy vo vyučovaní jazykov 2023: Zborník vedeckých prác. Hradec Králové: Gaudeamus.  

Vyhľadávanie

Kontakt

Journal of Language and Cultural Education Journal of Language and Cultural Education
Department of English Language and Literature
Faculty of Education
Priemyselna 4
P. O. BOX 9
918 43 Trnava
SLOVAKIA
+421 948 632253