LLCE2016: Book of Abstracts.

LLCE2016: Book of Abstracts.

Pokrivčáková, S. (ed.) (2016). LLCE2016: Book of Abstracts. Nitra: SlovakEdu. 978-80-971580-9-5

Vyhľadávanie

Kontakt

SlovakEdu OZ SlovakEdu
Štefánikova 9
949 01 Nitra
SLOVAKIA

IČO: 42118735
DIČ: 2022565633
+421 948 632253