Šimková, Z. & Sorádová, D. (Eds.) (2016). LLCE2016: Súčasné výzvy vo vyučovaní jazykov: Ako ďalej? Nitra: SlovakEdu. ISBN 978-80-89864-00-3

Šimková, Z. & Sorádová, D. (Eds.) (2016). LLCE2016: Súčasné výzvy vo vyučovaní jazykov: Ako ďalej? Nitra: SlovakEdu.   ISBN 978-80-89864-00-3

Šimková, Z. & Sorádová, D. (Eds.) (2016). LLCE2016: Súčasné výzvy vo vyučovaní jazykov: Ako ďalej? Nitra: SlovakEdu.   ISBN 978-80-89864-00-3

Vyhľadávanie

Kontakt

SlovakEdu, o.z. OZ SlovakEdu
Hviezdoslavova 34
95301 Zlaté Moravce
+421 948 632253