Magalová, G., Hriňák, J., Pokrivčáková, S.: Literatúra v odbornej príprave učiteľov materinského a cudzieho jazyka

Magalová, G., Hriňák, J., Pokrivčáková, S.: Literatúra v odbornej príprave učiteľov materinského a cudzieho jazyka

Magalová, G., Hriňák, J., Pokrivčáková, S. (2020).  Literatúra v odbornej príprave učiteľov materinského a cudzieho jazyka.  Hradec Králové: Gaudeamus.

ISBN 978-80-7435-808-1

Vyhľadávanie

Kontakt

SlovakEdu OZ SlovakEdu
Štefánikova 9
949 01 Nitra
SLOVAKIA

IČO: 42118735
DIČ: 2022565633
+421 948 632253