Morbídna téma mŕtveho jazyka na farmaceutickej fakulte

PhDr. Tomáš Hamar, PhD., Univerzita Komenského v Bratislave, ID Výzvy2017-559;    Abstrakt: Farmácia vždy patrila a patrí medzi potrebné a prestížne oblasti ľudskej činnosti. Latinčina predstavuje kľúč k odbornej terminológii a jej štúdium tvorí neodmysliteľnú súčasť odbornej prípravy budúcich farmaceutov. Študenti prichádzajúci zo stredných škôl na farmaceutickú fakultu sú excelentne pripravení z oblasti chémie, biológie a iných prírodných vied. Jazyková pripravenosť študentov stojí však vo všeobecnosti na vratkých nohách. Rozvoj jazykových kompetencií z cudzích jazykov a vzdelávanie v oblasti gramatiky slovenského jazyka nepripravujú študentov dostatočne na štúdium odbornej farmaceutickej a lekárskej terminológie. Prítomnosť latinského jazyka výlučne na stredných zdravotníckych školách znevýhodňuje veľkú väčšinu ostatných absolventov stredných škôl. Príspevok má za cieľ poukázať na skutočnosť, že latinský a grécky jazyk rozhodne nie sú vo farmaceutickej terminológii mŕtvymi jazykmi a nepatria teda len do histórie. Vyučovanie latinsko-gréckej odbornej terminológie má význam aj dnes, najmä ak je poňaté moderne a progresívne.

Kľúčové slová: latinský jazyk, grécky jazyk, farmaceutická odborná terminológia, latinská lekárska terminológia.

Vyhľadávanie

Kontakt

SlovakEdu, o.z. OZ SlovakEdu
Štefánikova 9
949 01 Nitra

IČO: 42118735
DIČ: 2022565633
+421 948 632253