Možnosti a limity vyučovania frazeológie na základných školách

Gabriela Magalová, doc. PhDr., PhD., Trnavská univerzita, ID Výzvy2017-577;    Abstrakt: Príspevok Možnosti a limity vyučovania frazeológie na základných školách sa zaoberá aktuálnymi možnosťami výučby frazeologickej problematiky na základných školách. Všíma si jej rozpracovanie v aktuálnych učebniciach slovenského jazyka, a to hlavne na 2. stupni základných škôl. Upozorňuje na sporné metodické kroky pri vyučovaní frazeológie a navrhuje súbor nových aktivít, ktoré spájajú frazeológiu nielen s oblasťou jazykovedy, ale aj s literatúrou, históriou a inými oblasťami výučby na školách. Autorka príspevku hľadá možnosť, ako podporiť model školského vzdelávania, v ktorom sa v symbióze kumulujú teoretické vedomosti s ich praktickým využitím.

Kľúčové slová: Frazeológia - slovenský jazyk a literatúra - vyučovanie  - metodika

Vyhľadávanie

Kontakt

Journal of Language and Cultural Education Journal of Language and Cultural Education
Department of English Language and Literature
Faculty of Education
Priemyselna 4
P. O. BOX 9
918 43 Trnava
SLOVAKIA
+421 948 632253