Uplatňovanie nových digitálnych technológií a umelej inteligencie v cudzojazyčnom a literárnom vzdelávaní

prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD. (TU Trnava)       Abstrakt: Uplatňovanie najnovších digitálnych technológií patrí k neodmysliteľnej súčasti "arzenálu" učiteľov aj študentov cudzích jazykov. V súčasnosti je zaujímavou otázka prenikania inteligentných nástrojov (aplikácií na báze umelej inteligencie a strojového učenia). Príspevok predstavuje zameranie a ciele dvoch výskumných projektov, ktoré v súvislosti s danou oblasťou výskumu momentálne riešia pracovníci KAJl PdF TU v Trnave.   

Vyhľadávanie

Kontakt

Journal of Language and Cultural Education Journal of Language and Cultural Education
Department of English Language and Literature
Faculty of Education
Priemyselna 4
P. O. BOX 9
918 43 Trnava
SLOVAKIA
+421 948 632253