Uplatňovanie nových digitálnych technológií a umelej inteligencie v cudzojazyčnom a literárnom vzdelávaní

prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD. (TU Trnava)       Abstrakt: Uplatňovanie najnovších digitálnych technológií patrí k neodmysliteľnej súčasti "arzenálu" učiteľov aj študentov cudzích jazykov. V súčasnosti je zaujímavou otázka prenikania inteligentných nástrojov (aplikácií na báze umelej inteligencie a strojového učenia). Príspevok predstavuje zameranie a ciele dvoch výskumných projektov, ktoré v súvislosti s danou oblasťou výskumu momentálne riešia pracovníci KAJl PdF TU v Trnave.   

Vyhľadávanie

Kontakt

SlovakEdu OZ SlovakEdu
Štefánikova 9
949 01 Nitra
SLOVAKIA

IČO: 42118735
DIČ: 2022565633
+421 948 632253