VPLYV ONLINE VZDELÁVANIA NA ŠTUDENTOV BILINGVÁLNYCH GYMNÁZIÍ NA SLOVENSKU

Natália Lešková, Trnavská univerzite v Trnave, Slovenská republika

Abstrakt: Cieľom príspevku bolo zistiť, či malo online vzdelávanie počas pandémie COVID-19 vplyv na študentov bilingválnych gymnázií. V práci sa analyzujú výsledky online prieskumu, ktorého sa zúčastnilo 172 študentov štátnych a súkromných bilingválnych gymnázií na Slovensku. Podľa týchto výsledkov sa zistilo, že online výučba mala vplyv študentov. Táto práca odhaľuje aj mnohé ďalšie problémy, s ktorými sa žiaci stretli počas online výučby ako napríklad nedostatok motivácie, neschopnosťou sústrediť sa či technickými problémami a zažívanie depresívnych stavov.

Kľúčové slová: online vyučovanie, bilingválne vzdelávanie, CLIL, mentálne zdravie, COVID-19

 

Abstract: The aim of the paper was to find out whether online education had an impact on students at bilingual grammar schools in Slovakia. It analyses the results of an online survey in which 172 students from state and private bilingual grammar schools in Slovakia participated. We found that online education had an impact on adolescents' mental health which was mainly reflected in depressive moods. This work also reveals many other issues that students encountered during online learning such as lack of motivation, inability to concentrate or technical problems.  

Key words: online education, bilingual education, CLIL, mental health, COVID-19

 

Vyhľadávanie

Kontakt

SlovakEdu SlovakEdu
Priemyselná 1
917 01 Trnava
SLOVAKIA

IČO: 42118735
DIČ: 2022565633
+421 948 632253