e-Publications

2019

Danek, J., Sirotová, M., & Michvocíková, V. (Eds.). (2019). 5th International Conference on Language, Literature and Culture in Education. Numbrecht: KIRSCH-Verlag.

 

Pokrivčáková, S. (Ed.) (2019). CALL & CLIL: Book of Abstracts. Nitra: SlovakEdu. ISBN: 978-80-89864-18-8.

 

Pokrivčáková, S. (Ed.) (2019). LLCE2019: Book of Abstracts. Nitra: SlovakEdu. 52 p. ISBN 978-80-89864-16-4.

 

2018

Cimermanová, I. & Sepešiová, M. (Eds.). 2017. Výzvy2017: Súčasné výzvy vo vyučovaní jazykov: ako ďalej? Zborník príspevkov (1. diel) / Conference Proceedings (Part 1). Nitra: SlovakEdu. 93 s. ISBN 978-80-89864-11-9. Výzvy2017: Conference Proceedings (Part 2) 

 
Pokrivčáková, S. (Ed.) (2018). LLCE2018: e-Book of Abstracts. Nitra: SlovakEdu.

 

2017

 

Cimermanová, I. & Sepešiová, M. (Eds.). 2017. CLEaR2017: e-Book of Abstracts. Nitra: SlovakEdu. 99 s. ISBN 978-80-89864-06-5.

 

Cimermanová, I. & Sepešiová, M. (Eds.). 2017. LLCE2017: Book of Abstracts. Nitra: SlovakEdu. 96 s. ISBN 978-80-89864-04-1

 

Cimermanová, I. & Sepešiová, M. (Eds.). 2017. Výzvy2017: Súčasné výzvy vo vyučovaní jazykov: ako ďalej? Zborník abstraktov / Book of Abstracts. Nitra: SlovakEdu. ISBN 978-80-89864-06-5

A) e-Book of Abstracts

All abstracts accepted for the LLCE2017 conference are published in e-Book of Abstracts (ISBN 978-80-89864-04-1).

 Viac tu: https://www.slovakedu.com/conferences/conferences-2017/llce2017/publications/

 

Cimermanová, I. & Sepešiová, M. (Eds.). 2017. Výzvy2017: Súčasné výzvy vo vyučovaní jazykov: ako ďalej? Zborník príspevkov (1. diel) / Conference Proceedings (Part 1). Nitra: SlovakEdu. ISBN 978-80-89864-03-4

 

Cimermanová, I. & Sepešiová, M. (Eds.). 2017. Výzvy2017: Súčasné výzvy vo vyučovaní jazykov: ako ďalej? Zborník príspevkov (2. diel) / Conference Proceedings (Part 1). Nitra: SlovakEdu. 93 s. ISBN 978-80-89864-11-9

 

Pokrivčáková, S., Vitézová, E., Magalová, G., Javorčíková, J. (2017). Teaching Literature for the 21st Century / Vyučovanie literatúry pre 21. storočie. Nitra: SlovakEdu. 116. ISBN 978-80-89864-07-2 (print), 978-80-89864-08-9 (online)

 

2016

 

Šimková, Z. & Sorádová, D. (Eds.) (2016). LLCE2016: Súčasné výzvy vo vyučovaní jazykov: Ako ďalej? Nitra: SlovakEdu.   ISBN 978-80-89864-00-3

 

2015

 

Pokrivčáková S. (Ed.) 2015. CLEaR2015: Conference Proceedings. Nitra: SlovakEdu. ISBN 978-80-971580-5-7

 

Pokrivčáková, S. (Ed.). 2015. LLCE2015: Conference Proceedings. Nitra: SlovakEdu. ISBN 978-80-971580-6-4

 

2014

 

Pokrivčáková, S. (Ed.). 2014. CLEaR2014: Conference Proceedings. Nitra: SlovakEdu. ISBN 978-80-971580-3-3

 

Pokrivčáková, S. (Ed.). 2014. LLCE2014: Proceedings. Nitra: SlovakEdu. ISBN 978-80-971580-0-2

Search site

Contact

SlovakEdu, o.z. OZ SlovakEdu
Hviezdoslavova 34
95301 Zlaté Moravce
+421 948 632253