Ako (ne)porozumieť Belovi

Imrich Nagy, Mgr. PhD., Katedra histórie, Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica, ID Výzvy2017-513;      Abstrakt: Meno tohto barokového učenca a polyhistora je známe celému Slovensku: máme ulice pomenované po ňom, aj literárnu cenu, encyklopédiu, ba aj univerzitu... Tento jeho ohlas i fakt, že sa dostal do školských osnov mu zaistili diela, ktoré napísal. Tie však v našich školách nikto nečítal a ani čítať nemôže, lebo ostali uväznené v jazyku, ktorým ich napísal – v latinčine. Položme si teda otázku: prečo písal Bel po latinsky a prečo by sme ho mali čítať aj dnes? Dá sa to vôbec? A ak aj áno, možno mu porozumieť? Problémom interpretácie latinských textov je totiž neraz dezinterpretácia významu originálu. Dokázať sa to dá aj na niekoľkých príkladoch z existujúcich publikovaných prekladov z Belovho diela. Neznalý či nezainteresovaný čitateľ potom ľahko nadobudne dojem o nezrozumiteľnosti a vlastne aj nepoužiteľnosti takýchto historických textov dnes. Príčinou pritom nie je Belova baroková latinčina, iba neznalosť latinčiny ako takej, alebo lepšie povedané (ne)kvalita niektorých prekladov. Príspevok ponúkne príklady na uvedené problémy, ukáže však aj Belov zmysel pre humor, ktorým dokáže inšpirovať aj dnes.

Kľúčové slová: Matej Bel, interpretácia latinského textu, kritika prekladu

Vyhľadávanie

Kontakt

SlovakEdu, o.z. OZ SlovakEdu
Štefánikova 9
949 01 Nitra

IČO: 42118735
DIČ: 2022565633
+421 948 632253