Aktivizácia žiakov v jazykovom vzdelávaní

Slovensko, ID Výzvy2016-568;        Workshop je určený pre učiteľov cudzích jazykov, ktorí sa snažia využívať spoločné témy v jazykovom vzdelávaní a využívať pritom zručnosti žiakov zo všetkých jazykov, ktoré sa učia. Workshop si kladie z cieľ ukázať dôležitosť akceptácie rôznych učebných štýlov žiakov a z tohto hľadiska využitie rôznych stratégií a metód v jazykovom vzdelávaní. Obsahom workshopu sú praktické ukážky aplikácie aktivizujúcich prvkov a didaktických hier v organizačnej forme učenie sa na stanovištiach. Workshop je vedený v slovenskom, príp. nemeckom jazyku.

Kľúčové slová: otvorené vyučovanie, autonómnosť žiaka, učebný štýl žiaka, techniky učenia sa, učenie sa na stanovištiach, didaktická hra, medzipredmetové vzťahy

Vyhľadávanie

Kontakt

SlovakEdu, o.z. OZ SlovakEdu
Štefánikova 9
949 01 Nitra

IČO: 42118735
DIČ: 2022565633
+421 948 632253