Aktívne s tabletom v ruke (workshop)

Slovensko, ID Výzvy2016-546;     Workshop je určený pre učiteľov anglického jazyka prvého a druhého stupňa základnej školy s cieľom vyskúšať si možnosti aktivizácie žiakov na hodine anglického jazyka aj počas takých činností, ktoré sú tradične vnímané ako menej dynamické – napr. čítanie, či písanie. Účastníci budú mať možnosť priamo si vyskúšať využitie tabletov v rozvoji jazykových zručností na konkrétnych aktivitách.

Vyhľadávanie

Kontakt

Journal of Language and Cultural Education Journal of Language and Cultural Education
Department of English Language and Literature
Faculty of Education
Priemyselna 4
P. O. BOX 9
918 43 Trnava
SLOVAKIA
+421 948 632253