Aktívne s tabletom v ruke (workshop)

Slovensko, ID Výzvy2016-546;     Workshop je určený pre učiteľov anglického jazyka prvého a druhého stupňa základnej školy s cieľom vyskúšať si možnosti aktivizácie žiakov na hodine anglického jazyka aj počas takých činností, ktoré sú tradične vnímané ako menej dynamické – napr. čítanie, či písanie. Účastníci budú mať možnosť priamo si vyskúšať využitie tabletov v rozvoji jazykových zručností na konkrétnych aktivitách.

Vyhľadávanie

Kontakt

SlovakEdu, o.z. OZ SlovakEdu
Hviezdoslavova 34
95301 Zlaté Moravce
+421 948 632253