Aktívne s tabletom v ruke (workshop)

Slovensko, ID Výzvy2016-546;     Workshop je určený pre učiteľov anglického jazyka prvého a druhého stupňa základnej školy s cieľom vyskúšať si možnosti aktivizácie žiakov na hodine anglického jazyka aj počas takých činností, ktoré sú tradične vnímané ako menej dynamické – napr. čítanie, či písanie. Účastníci budú mať možnosť priamo si vyskúšať využitie tabletov v rozvoji jazykových zručností na konkrétnych aktivitách.

Vyhľadávanie

Kontakt

SlovakEdu SlovakEdu
Priemyselná 1
917 01 Trnava
SLOVAKIA

IČO: 42118735
DIČ: 2022565633
+421 948 632253