Antická kultúra pre prekladateľov – luxus či nevyhnutnosť?

doc. Mgr. Erika Brodňanská, PhD., Prešovská univerzita, Výzvy 2017-611;        Abstrakt: Predmety ako latinčina, antická civilizácia alebo mytológia patria k tým, ktoré si študenti z ponuky výberových predmetov na vysokej škole volia zriedkavo. Pragmatika dneška rozhoduje skôr v prospech základov ekonómie, práva alebo predmetov, ktoré suplujú voľnočasové aktivity (napr. športové disciplíny, kinematografia). Takýto úsudok nemožno celkom odmietnuť, najmä z pohľadu študenta. Latinčina, zvlášť v klišéovitej asociácii „latinčina = mŕtvy jazyk“,  v praxi evokuje čosi málo využiteľné a jej impact factor sa zdá byť mizivý. Cieľom príspevku je predstaviť vysokoškolskú učebnicu Antická kultúra pre prekladateľov, ktorá reaguje na potreby, ktoré vyplynuli z pedagogickej praxe a poukázali na absenciu komplexného manuálu, ktorý by poskytol študentom v odbore Prekladateľstvo a tlmočníctvo základný prehľad o latinskom jazyku a kultúre, avšak zacielený na potreby prekladateľa. Učebnica sumarizuje základné informácie k jednotlivým témam (jazyk, literatúra, mytológia a civilizácia), no neuzatvára ich. Akcentuje interdisciplinárnu komunikáciu medzi odbormi, kde je latinčina prostredníkom a otvára tak nové obzory, čo je mimoriadne žiaduce práve u (budúcich) prekladateľov.

Kľúčové slová: antická kultúra, latinský jazyk, učebnica, prekladateľstvo a tlmočníctvo

 

Vyhľadávanie

Kontakt

SlovakEdu SlovakEdu
Priemyselná 1
917 01 Trnava
SLOVAKIA

IČO: 42118735
DIČ: 2022565633
+421 948 632253