Aspekty čítanosti detskej knihy

prof. PaedDr. Eva Vitézová, PhD. Trnavská univerzita, ID Výzvy2017-572;    Abstrakt: Príspevok vychádza z pozorovaní aktuálnej situácie čitateľských výskumov. Pôjde najmä o zamyslenie sa nad tým, ako je  na tom dnešný mladý čitateľ, resp. ako je na tom súčasná slovenská detská kniha. Čítanie je dôležitou súčasťou „kultúrnosti človeka“. Tak, ako sa mení doba a s ňou i literatúra, mení sa i čitateľ, jeho potreby a nároky. Detstvo je dynamickým vývojovým obdobím, preto sa detský čitateľ vyvíja rýchlejším tempom a niekedy často nepredvídateľnými smermi. Najdôležitejšou vecou v súvislosti s čítaním, resp. nečítaním nie je konštatovať, že deti (ale nielen ony) nečítajú, ale hľadať cesty, spôsoby, metódy a možnosti ponúknutia čítania ako aktivity, ktorá je zmysluplná a príjemná zároveň. V rámci nášho príspevku sa na konkrétnych príkladoch slovenských kníh pre deti a mládež budeme snažiť poukázať na to, čo všetko vplýva na to, že kniha je čítanou, zaujímavou, oslovujúcou čitateľské publikum a pritom nepodliezajúcou latku kvality. Zameriame sa na knihy, ktoré vyšli vo vydavateľstve Trio Publishing v rámci edície Analfabeta Negramotná. Pozornosť budeme venovať najmä knihám, ktoré napísal Ján Uličiansky (Analfabeta Negramotná, Tajomstvo Čierneho Dvora), ale i takým, ktoré vyšli v reedícii (Klára Jarunková – O psovi, ktorý mal chlapca).     

Kľúčové slová: Čítanie, čitateľ, detská kniha, Trio Publishing

Vyhľadávanie

Kontakt

SlovakEdu OZ SlovakEdu
Štefánikova 9
949 01 Nitra
SLOVAKIA

IČO: 42118735
DIČ: 2022565633
+421 948 632253