Cizí jazyky pro život – dokumentární film (vo virtuálnej sekcii)

Česká republika, ID Výzvy2016-511b;      V roce 2015 vytvořil  NIDV ve spolupráci s různými školami a partnery dokumentární film na podporu jazykového vzdělávání v českých školách nesoucí název Cizí jazyky pro život. Jeho smyslem a cílem je prezentovat aktuální výzvy a priority v jazykovém vzdělávání tak, jak je vnímají a naplňují již mnohé školy a učitelé v České republice. Jedná se o témata jako podpora vícejazyčnosti, jazyková propedeutika a raná výuky cizích jazyků v předškolním a raném školním věku, zavádění metody CLIL, role a význam rodilých mluvčí ve školách a výuka odborné terminologie na středních školách. V neposlední řadě pak význam a možnosti využívání digitálních technologií a výukových systémů v jazykovém vzdělávání a v této souvislosti se měnící role učitele.

Zásadní roli při tvorbě filmu sehrál také stejnojmenný projekt NIDV, který byl realizován právě v době příprav a natáčení filmu a z logických důvodů mu poskytl nejen svůj nadčasový název, ale také řadu cenných námětů a témat pro scénář. Spolupráce s profesionálním filmovým štábem v čele s renomovaným českým režisérem Václavem Müllerem pak už jen korunovala samotné dílo. Díky vstřícnosti a součinnosti škol, kde se jednotlivé části filmu natáčely, jsme tak mohli zachytit podnětné záběry a informace přímo z výuky, které dokládají, že většina našich učitelů a škol je otevřená moderním metodám a formám práce s žáky a že potřeba dlouhodobě a cíleně podporovat a zkvalitňovat výuku cizích jazyků je všeobecně vnímána jako jedna ze základních priorit vzdělávání vůbec. Věříme, že film může sloužit především jako motivace a zdroj argumentů pro všechny, kteří chtějí a mohou k podpoře a zkvalitnění výuky cizích jazyků přispět.

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Journal of Language and Cultural Education Journal of Language and Cultural Education
Department of English Language and Literature
Faculty of Education
Priemyselna 4
P. O. BOX 9
918 43 Trnava
SLOVAKIA
+421 948 632253