CLIL a moderní výuka odborných cizích jazyků s využitím konceptu OPEN LEARNING (Workshopy pro ředitele, učitele angličtiny, němčiny a učitele odborných a přírodovědných předmětů ZŠ a SŠ)

Česká republika, ID Výzvy2016-501;      Workshopy jsou určeny pro ředitele, učitele cizích jazyků a nejazykových předmětů v základních a středních školách, kteří jsou otevřeni inovativním postupům a chtějí se inspirovat příklady dobré praxe s výukou odborného cizího jazyka, CLIL a využitím blended learning. Cílem workshopů je ukázat praktické možnosti využívání informačních technologií a blended learning při výuce odborného cizího jazyka a CLIL. Workshopy nabízí praktický návod, jak reagovat na změny a nové požadavky konkrétními doporučeními pro plánování a organizaci výuky vedoucí k efektivnímu učení a rozvoji komunikačních dovedností v cizím jazyce. Ukážeme Vám nové inovativní postupy, které pomáhají zvládnout odbornou terminologii a lépe se připravit na výuku CLIL s využitím učebnic a výukového systému OPEN LEARNING. Podívejte se na krátké video o OPEN LEARNING. Program je veden v českém jazyce.

Každý účastník workshopu se seznámí s obsahem jedné systematicky strukturované jazykové lekce, v níž jsou videonahrávky, odborné texty, poslechy odborných termínů a frází, úkol, cvičení a testy s okamžitou zpětnou vazbou pro žáky i učitele.

Workshop má dvě části.

1. část: Strategie školy při zavádění výuky CLIL, učitel jako nositel změny

2. část: Lekce odborného cizího jazyka a mini lekce CLIL

Vyhľadávanie

Kontakt

Journal of Language and Cultural Education Journal of Language and Cultural Education
Department of English Language and Literature
Faculty of Education
Priemyselna 4
P. O. BOX 9
918 43 Trnava
SLOVAKIA
+421 948 632253