CLIL vyučovanie a zážitkové učenie sa – nové výzvy (plenárna prednáška)

Beata Menzlová, ŠPÚ v Bratislave,           Abstract: Vyučovanie pedagogickým prístupom CLIL ponúka učiteľovi možnosť spojenia výučby predmetu a jazyka. Prostredníctvom tohto spojenia je možné efektívne a účelne vyučovať obsah jednotlivých predmetov a zároveň precvičovať a upevňovať komunikáciu aj v cudzom jazyku. Žiaci využívajú cudzí jazyk v prirodzených situáciám a tým je vyššia možnosť jeho zdokonaľovania sa v ňom a následného spontánneho používania. Na CLIL hodinách sa často využíva zážitkové učenie sa, ktoré patrí medzi účinné formy učenia sa Žiaci zažijú niečo zaujímavé, vytvorí im to skutočné spomienky, ktoré pretrvajú dlhšie, ako len naučené vedomosti.

Vyhľadávanie

Kontakt

SlovakEdu OZ SlovakEdu
Štefánikova 9
949 01 Nitra
SLOVAKIA

IČO: 42118735
DIČ: 2022565633
+421 948 632253