Deklarace lidských práv na čtenářskou gramotnost

Česká republika, ID Výzvy2016-558;        V Evropě jednomu z pěti 15letých a téměř 55 milionům dospělých chybí základní dovednosti čtenářské gramotnosti. Čtenářská gramotnost je zásadním předpokladem pro lidský rozvoj. Umožňuje lidem žít plnohodnotným
a smysluplným životem a přispět k obohacení společnosti, ve které všichni žijeme. ELINET (European Literacy Policy Network) je Evropská síť pro strategii rozvoje čtenářské gramotnosti a ta navrhuje deklaraci lidských práv na čtenářskou gramotnost. ELINET pokračuje v práci HLG (High Level Group)
a sdílí vizi rozvoje čtenářské gramotnosti v Evropě. Všichni občané Evropy musí být čtenářsky gramotní, to znamená, že umí číst a psát na takové úrovni, aby byli schopni porozumět a používat písemná sdělení v tištěné nebo elektronické podobě, rozšiřovat své vědomosti, chápání sebe sama a světa
a samostatně se dále vzdělávat. Článek se zabývá ELINETem, jeho činnostmi
a návrhem deklarace práv na čtenářskou gramotnost.

Klíčová slova: čtenářská gramotnost, čtení, psaní, lidská práva

Vyhľadávanie

Kontakt

Journal of Language and Cultural Education Journal of Language and Cultural Education
Department of English Language and Literature
Faculty of Education
Priemyselna 4
P. O. BOX 9
918 43 Trnava
SLOVAKIA
+421 948 632253