E-learning ako budúcnosť či už súčasnosť vzdelávania? (Príklady dobrej praxe zo Slovenska) - workshop

Peter Baláž, OZ Edukácia@Internet, ID Výzvy2017-628B;     Abstrakt: Vzdelávanie a aj prístup k nemu sa vďaka rozvoju IKT dramaticky mení – a to celosvetovo. Situácia sa pomaly mení aj na Slovensku. Jestvuje stále viac zaujímavých projektov, portálov, webov – skrátka pestrého obsahu, ktorý sa dá v rámci E-learningu použiť na vzdelávanie. Predstavíme si viaceré takéto projekty  – zamerané najmä na jazyky – ktoré vznikli za účasti Slovenska. Tieto môžu byť užitočné a osožné nie len pri samoštúdiu, ale aj ako vhodný doplnok či podpora klasického vyučovania.

Kľúčové slová: E-learning, vzdelávanie, IKT, internet, jazyky

Vyhľadávanie

Kontakt

SlovakEdu OZ SlovakEdu
Štefánikova 9
949 01 Nitra
SLOVAKIA

IČO: 42118735
DIČ: 2022565633
+421 948 632253