Efekty metódy CLIL – Čo už viem z angličtiny po 1. roku; Čo mi prináša výučba cudzieho jazyka

dr. Eva Farkašová, VÚDPaP Bratislava, ID Výzvy2017-545;     Abstrakt: Vyučovanie cudzích jazykov metódou CLIL experimentálne prebieha v základných školách už deviaty rok. Postupovanie pedagógov a napredovanie žiakov sledujeme prevažne v ročníkoch, ktoré boli v zapojených školách zriadené ako prvé. Ide tu nielen o zisťovanie vedomostí prostredníctvom didaktických testov. Z psychologického hľadiska sa obraciame na žiakov prostredníctvom dotazníkov zameraných na rôzne oblasti a používame tiež výkonové testy. V minulom školskom roku sme pozornosť venovali aj najmladším žiakom – sledovali sme ich poznatky z anglického jazyka – v príspevku uvediem stručne výsledky z tohto prieskumu. Vo vyšších ročníkoch sme zisťovali napríklad motiváciu žiakov k učeniu a podávaniu výkonov, ich názory na prínos tohto typu výučby; okrem toho boli použité aj krátke výkonové testy. O niektorých údajoch sa zmienim v druhej časti príspevku.

Vyhľadávanie

Kontakt

Journal of Language and Cultural Education Journal of Language and Cultural Education
Department of English Language and Literature
Faculty of Education
Priemyselna 4
P. O. BOX 9
918 43 Trnava
SLOVAKIA
+421 948 632253