Európska identita - realita alebo chiméra?

Peter Baláž, Edukácia@Internet, Slovensko, ID Výzvy2017-628B;     Abstrakt: Európska únia je mnohojazykové a mnohokultúrne spoločenstvo, ktoré ale v súčasnosti zažíva krízu identity – z ktorej ťažia rôzne nacionalistické a iné negatívne sily. Je možné tomuto stavu čeliť a dokonca ho odstrániť? Ak áno, ako? „Európe chýba duch“ – povedali už viacerí. Ako teda tohto ducha vytvoriť a následne posilniť? Je možné sa zaoberať témou európskeho občianstva a identity bez spoločného jazyka? Budeme môcť v rámci EÚ vytvoriť nadnárodnú nadstavbu, ktorá by občanov celej Únie dokázala spojiť ľudsky i hodnotovo? Je súčasný stav udržateľný a želateľný aj v budúcnosti? Ako môžu v blízkej či vzdialenejšej budúcnosti vzájomne koexistovať všetky jazyky Únie? Na tieto a podobné otázky sa pokúsime zodpovedať počas prezentácie.    

Kľúčové slová: Európske občianstvo, identita, interkultúra, jazyky,

Vyhľadávanie

Kontakt

SlovakEdu OZ SlovakEdu
Štefánikova 9
949 01 Nitra
SLOVAKIA

IČO: 42118735
DIČ: 2022565633
+421 948 632253