Evaluační nástroje pro hodnocení čtenářských kompetencí v projektu Rozvoj čtenářských kompetencí v prostředí inkluzivní školy (poster)

Česká republika, ID Výzvy2016-560;       Poster představuje výsledky projektu OP VK „Rozvoj čtenářských kompetencí v prostředí inkluzivní školy", jehož nositelkou byla PedF UK v Praze. Kladl si za cíl připravit, realizovat a vyhodnotit podpůrné prvky pro rozvoj čtenářské gramotnosti žáků, jako např. metodické a didaktické materiály. Realizováno bylo i další vzdělávání učitelů ZŠ a pracovníků ČŠI, uskutečnila se mezinárodní konference s diskusí dosažených výsledků. V klíčové aktivitě 3 byly vytvářeny diagnostické nástroje pro učitele 1. stupně ZŠ, pro přímé využití v hodinách nebo pro individuální práci se žáky. Vycházejí z tzv. rovin čtenářské gramotnosti publikovaných ve VÚP v roce 2010 (technika čtení, vztah ke čtení, porozumění textu, vyvozování, metakognice, sdílení a aplikace). Evaluační nástroje informují, na jaké rozvojové úrovni se žák nachází a kam by měl být dále směřován. Upozorňují na další faktory, které mohou podpořit rozvoj čtenářské gramotnosti (sebehodnocení, čtenářské strategie, podpora ze strany rodiny, výběr vhodné literatury aj.).  Poster prezentuje principy diagnostiky i ukázky typických úkolů pro diagnostiku rovin čtenářské gramotnosti a seznamuje s proběhlou evaluací formou focus group.

Klíčová slova: čtenářská gramotnost, diagnostika, technika čtení, porozumění čtenému, vyvozování, metakognice, sdílení 

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Journal of Language and Cultural Education Journal of Language and Cultural Education
Department of English Language and Literature
Faculty of Education
Priemyselna 4
P. O. BOX 9
918 43 Trnava
SLOVAKIA
+421 948 632253