Evropská jazyková cena 2017, ČR

Mgr. Eva Tučková, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Praha, ID Výzvy2017-614;      Abstrakt: Příspěvek představí Evropskou jazykovou cenu v České republice, její administrativní pozadí a souvislosti. Zároveň se představí dva oceněné projekty letošního roku- projekt mateřské školy a základní školy v ČR, který přednesou vedoucí oceněných projektů.