Experimentálne overovanie metodiky CLIL v nižšom sekundárnom vzdelávaní – priebežné výsledky

Slovensko, ID Výzvy2016-429b;       Projekt experimentálneho overovania Metodika CLIL v nižšom sekundárnom vzdelávaní schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR dňa 11. novembra 2013. Experimentálne overovanie je plánované na školské roky 2013/2014 až 2017/2018. a realizuje sa na 14 základných školách. Primárnym cieľom projektu je experimentálne overiť pôsobenie metodiky CLIL na 2. stupni základnej školy na vzdelávacie výsledky žiakov v cudzom jazyku. V príspevku by som chcela prezentovať aj priebežné výsledky experimentálneho overovania  a vybrané údaje z testovania.

Vyhľadávanie

Kontakt

SlovakEdu, o.z. OZ SlovakEdu
Štefánikova 9
949 01 Nitra

IČO: 42118735
DIČ: 2022565633
+421 948 632253