Experimentieren auf Deutsch - CLIL in der Grundschule (workshop)

Slovensko, ID Výzvy2016-429;           Integrovanie cudzieho jazyka do nejazykových predmetov (CLIL, v nemčine DFU) je už aj na Slovensku veľmi rozšírené. Cieľom workshopu je ukázať učiteľom nemeckého jazyka súbor pracovných listov a praktickú prácu s nimi na hodinách prírodovedy v 3. a 4. ročníku ZŠ.

Vyhľadávanie

Kontakt

SlovakEdu, o.z. OZ SlovakEdu
Hviezdoslavova 34
95301 Zlaté Moravce
+421 948 632253