Experimentovanie po nemecky - CLIL v základných školách (workshop)

Beata Menzlová, ŠPÚ v Bratislave,     Abstrakt: Projekt Experimentovanie po nemecky/Experimentieren auf Deutsch vytvoril  Štátny pedagogický ústav v spoluprácu s nadáciou Volkswagen Slovakia a s Goetheho  inštitútom  v Bratislave. Cieľom bolo pripraviť pre žiakov pracovné a pre učiteľov metodické listy , učiteľom poskytnúť informačné a dvojdňové školenie a dať im k dispozícii základnú výbavu  pomôcok na experimentovanie. V rámci projektu Experimetovanie po nemecky sa vytvorilo viac ako 50 pracovných listov, preukaz malého vedca, kartičky pre žiakov (Wortschatz- und Lernkarten) a  metodické listy pre učiteľov. V roku 2017 sa do projektu zapojilo  54 základných škôl a 8. ročných gymnázií, ktoré budú v rámci jedného roka experimentálne overovať pracovné a metodické listy. Na workshope budú mať možnosť , učitelia vyskúšať niektoré experimenty.

Vyhľadávanie

Kontakt

SlovakEdu OZ SlovakEdu
Štefánikova 9
949 01 Nitra
SLOVAKIA

IČO: 42118735
DIČ: 2022565633
+421 948 632253