FÁBRYOVÁ, Inés: Postoje učiteľov anglického jazyka a ich študentov k zapojeniu chatbotov do výučby anglickej konverzácie

Žijeme v dobe, keď technológie idú stále vpred a rozvíjajú sa v rôznych oblastiach. Na trh prichádzajú konverzačné roboty, ktorí dokážu konverzovať s osobou tak, aby s nimi osoba viedla plnohodnotnú konverzáciu. Chatboty vedia konverzovať s človekom tak, aby sa mohol od chatbota aj niečo naučiť. Náš príspevok vychádza z presvedčenia, že chatboty by boli veľmi dobrou pomôckou aj pre cudzojazyčné vzdelávanie. Vedeli by žiakov povzbudzovať pri učení sa, pomáhať im so slovnou zásobou, gramatikou, výslovnosťou, ale aj im pripomínať ich školské povinnosti. Pre učiteľov na druhej strane by mohli byť fantastickí pomocníci pri spracovaní a kontrolovaní testov, skúšaní žiakov a byť doplnkom pre každého učiteľa. Cieľom príspevku bolo zistiť postoje učiteľov anglického jazyka k zapojeniu chatbotov do výučby anglickej konverzácie a tak isto zistiť postoje ich žiakov k zapojeniu chatbotov do vyučovania. Na získanie potrebných údajov sme uskutočnili kvalitatívno-kvantitatívny výskum pomocou metódy rozhovoru s učiteľmi strených škôl a metódou dotazníka so žiakmi stredných škôl.

Vyhľadávanie

Kontakt

SlovakEdu OZ SlovakEdu
Štefánikova 9
949 01 Nitra
SLOVAKIA

IČO: 42118735
DIČ: 2022565633
+421 948 632253