Filozofickosť a meditatívnosť v rozprávkových textoch

doc. PhDr. Gabriela Magalová, PhD., Trnava University, Slovakia, ID LLCE2017-170;     Abstrakt: Príspevok na tému Filozofickosť a meditatívnosť v rozprávkových textoch analyzuje isté druhy autorských rozprávkových textov, ktoré literárna veda zaraďuje pod spoločný termín filozofická rozprávka. V analýze sa zameriavame na tie druhy rozprávok, kde je filozofický ráz rozprávky v rôznej miere explicitnosti naviazaný na priestor sacrum. Takéto rozprávky voláme meditatívne rozprávky. Sociálno-etický rozmer je v nej v rôznej škále vyjadrenia spätý s religiozitou alebo na ňu významovo odkazuje. Univerzum rozprávkového princípu dobra sa v nej viaže na sakrálny priestor, čím sa otvára viacero rovín textového významu.

Vyhľadávanie

Kontakt

SlovakEdu OZ SlovakEdu
Štefánikova 9
949 01 Nitra
SLOVAKIA

IČO: 42118735
DIČ: 2022565633
+421 948 632253