Globální vzdělávání v kontextu jazykového vzdělávání

Česká republika, ID Výzvy2016-574;       Příspěvek se bude věnovat Globálnímu vzdělávání na základních a středních školách v rámci výuky nejenom jazyků. Autorka pojedná o propojenosti globálního vzdělávání do sféry předmětu jazyků. Globální prostředí nás často nutí aktuální témata zařazovat průřezově do společensko-vědních témat. Na okraji často tzv. „ vlasteneckých“ zájmů stojí výuka jazyků. Podpořit, vytvořit a zpřístupnit pedagogům škálu aktuálních a relevantních výukových materiálů (učebnice a učební texty, ostatní texty a materiály) k začleňování globálního vzdělávání i do výuky jazyků je jedna ze současných aktuálních výzev na základních školách a středních školách. Autorka příspěvku na základě svoji pedagogické praxe argumentačně pojedná všeobecně o globálním rozvojovém vzdělávání ve školství základním a středoškolském, primárně se zaměří na výuku jazyků.

Klíčová slova: globální vzdělávání, globalizace, výuka jazyků

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Journal of Language and Cultural Education Journal of Language and Cultural Education
Department of English Language and Literature
Faculty of Education
Priemyselna 4
P. O. BOX 9
918 43 Trnava
SLOVAKIA
+421 948 632253