Individuální přístup k žákům a studentům cestou interaktivních prvků a cvičení (lernerzentrierter Unterricht) - workshop pro učitele NJ ze ZŠ a SŠ

Česká republika, ID Výzvy2016-563;    Seminář reaguje na dispozice současné mladé generace, která je ve velké míře ovlivněna počítači a moderními médii.

  1. práce s interaktivní tabulí jako podnět a východisko pro interakci žáků ve třídě a živou komunikaci
  2. procvičování dovedností pomocí CD-ROMů, možnosti sebekontroly a navazujícího individuálního procvičování
  3. interaktivní testování
  4. činnostně orientované partnerské aktivity (např. Wechselspiele), hry
  5. příklady interaktivních úkolů při učení na stanovištích
  6. využití internetu pro projektovou práci
  7. možnosti programu moodle jako příklad skupinové práce v distančním studiu
  8. sociální sítě – podpora dynamiky učebního procesu, možnosti využití ve výuce

Vyhľadávanie

Kontakt

SlovakEdu SlovakEdu
Priemyselná 1
917 01 Trnava
SLOVAKIA

IČO: 42118735
DIČ: 2022565633
+421 948 632253