Inovácie v literárnom vzdelávaní

doc. PhDr. Gabriela Magalová, PhD., Trnavská univerzita, Slovensko;     Abstrakt: Príspevok aktualizuje potrebu nového prístupu k výučbe žiakov i študentov v  oblasti literárneho vzdelávania. Žiaci slovenských škôl vykazujú podpriemerné ukazovatele v hodnotení čitateľskej gramotnosti už niekoľko rokov (PIRLS hodnotenia). Tento fakt zdôrazňuje nutnosť prestavby prístupov v edukačných činnostiach pri práci s umeleckým textom, ktorá by minimalizovala faktografickohistorický prístup k literatúre a iniciovala by vzdelávacie aktivity v duchu interpretačných a kreatívnych aktivít. Systémové zmeny sú nutné na každom stupni vyučovania literatúry a smerujú od výchovy budúcich učiteľov, ktorí budú s umeleckým textom pracovať na základných či stredných školách, až po praktické využitie ich inovatívnych prístupov k textu priamo vo vyučovaní literatúry. V inovatívnych prístupoch má hlavné miesto pojem porozumenia textu, nácvik interpretačných činností, kreativita žiakov spojená s kompetentným hodnotením učiteľa literatúry. Porozumenie zmyslu umeleckého textu vedie k mnohým zručnostiam, ktoré presahujú rámec vzdelávania v oblasti literárnej výchovy. 

Kľúčové slová:  

literárna výchova - práca s umeleckým textom - kreativita - literárne vzdelávanie

 

Vyhľadávanie

Kontakt

SlovakEdu SlovakEdu
Priemyselná 1
917 01 Trnava
SLOVAKIA

IČO: 42118735
DIČ: 2022565633
+421 948 632253