Inovatívne metódy vyučovania na základnej škole (poster)

Slovensko, ID Výzvy2016-461;         Globalizácia dnešného sveta prináša neustále nové výzvy a preto každý občan potrebuje širokú škálu kľúčových kompetencií, aby sa mohol pružne prispôsobovať rýchlo sa meniacemu a úzko spojenému svetu. Jednou z kľúčových kompetencií je komunikácia v cudzom jazyku. Komunikácia v cudzích jazykoch v rozsiahlej miere zahŕňa hlavné rozmery komunikácie v materinskom jazyku: je založená na schopnosti porozumieť, vyjadrovať a tlmočiť koncepty, myšlienky, pocity, fakty a názory ústnou a písomnou formou (počúvanie, hovorenie, čítanie a písanie) v primeranej škále spoločenských a kultúrnych súvislostí (vo vzdelávaní a odbornej príprave, práci, doma a vo voľnom čase) podľa želaní a potrieb jednotlivca. Komunikácia v cudzích jazykoch si takisto vyžaduje zručnosti ako sprostredkovanie a medzikultúrne  porozumenie. Dôležitú úlohu pri odovzdávaní týchto zručností zohráva učiteľ, jeho kľúčové kompetencie a komunikačné zručnosti. Našim cieľom je prezentovať dosiahnuté výsledky v projekte Erasmusplus Kľúčovej akcie KA1- Mobilita učiteľov v oblasti školského vzdelávania

Kľúčové slová: Jazykové kompetencie, Kľúčové kompetencie učiteľov, Mobilita učiteľov

Vyhľadávanie

Kontakt

SlovakEdu OZ SlovakEdu
Štefánikova 9
949 01 Nitra
SLOVAKIA

IČO: 42118735
DIČ: 2022565633
+421 948 632253