Inovatívne metódy vyučovania na základnej škole (poster)

Slovensko, ID Výzvy2016-461;         Globalizácia dnešného sveta prináša neustále nové výzvy a preto každý občan potrebuje širokú škálu kľúčových kompetencií, aby sa mohol pružne prispôsobovať rýchlo sa meniacemu a úzko spojenému svetu. Jednou z kľúčových kompetencií je komunikácia v cudzom jazyku. Komunikácia v cudzích jazykoch v rozsiahlej miere zahŕňa hlavné rozmery komunikácie v materinskom jazyku: je založená na schopnosti porozumieť, vyjadrovať a tlmočiť koncepty, myšlienky, pocity, fakty a názory ústnou a písomnou formou (počúvanie, hovorenie, čítanie a písanie) v primeranej škále spoločenských a kultúrnych súvislostí (vo vzdelávaní a odbornej príprave, práci, doma a vo voľnom čase) podľa želaní a potrieb jednotlivca. Komunikácia v cudzích jazykoch si takisto vyžaduje zručnosti ako sprostredkovanie a medzikultúrne  porozumenie. Dôležitú úlohu pri odovzdávaní týchto zručností zohráva učiteľ, jeho kľúčové kompetencie a komunikačné zručnosti. Našim cieľom je prezentovať dosiahnuté výsledky v projekte Erasmusplus Kľúčovej akcie KA1- Mobilita učiteľov v oblasti školského vzdelávania

Kľúčové slová: Jazykové kompetencie, Kľúčové kompetencie učiteľov, Mobilita učiteľov

Vyhľadávanie

Kontakt

Journal of Language and Cultural Education Journal of Language and Cultural Education
Department of English Language and Literature
Faculty of Education
Priemyselna 4
P. O. BOX 9
918 43 Trnava
SLOVAKIA
+421 948 632253