Interpretácia ako živá cesta k literatúre (interpretačné stratégie praktickej estetiky vo vyučovaní slovenského jazyka a literatúry) - workshop

Mgr. Hana Zeleňáková, PhD., Univerzita Konštantína Filozofa, ID Výzvy2017-539;    Abstrakt: Workshop je zacielený na metódu interpretácie – kľúčovú metódu nitrianskej koncepcie praktická estetika. Účastníci workshopu skúsia praktické ukážky tvorivej práce s literárnym textom, resp. spoznajú tvorivý proces, ako možno prvotnú verbálnu interpretáciu prehlbovať ďalším umeleckými aktivitami. Praktická činnosť bude priebežne dopĺňaná s problémovými okruhmi ako verbálna vs. expresívna interpretácia, školská vs. vedecká interpretácia, zážitkovosť v literatúre, pragmatická estetika a i.

Kľúčové slová: interpretácia, praktická estetika, zážitkové čítanie literatúry, metodické stratégie

Vyhľadávanie

Kontakt

SlovakEdu SlovakEdu
Priemyselná 1
917 01 Trnava
SLOVAKIA

IČO: 42118735
DIČ: 2022565633
+421 948 632253