Interpretácia ako živá cesta k literatúre (interpretačné stratégie praktickej estetiky vo vyučovaní slovenského jazyka a literatúry) - workshop

Mgr. Hana Zeleňáková, PhD., Univerzita Konštantína Filozofa, ID Výzvy2017-539;    Abstrakt: Workshop je zacielený na metódu interpretácie – kľúčovú metódu nitrianskej koncepcie praktická estetika. Účastníci workshopu skúsia praktické ukážky tvorivej práce s literárnym textom, resp. spoznajú tvorivý proces, ako možno prvotnú verbálnu interpretáciu prehlbovať ďalším umeleckými aktivitami. Praktická činnosť bude priebežne dopĺňaná s problémovými okruhmi ako verbálna vs. expresívna interpretácia, školská vs. vedecká interpretácia, zážitkovosť v literatúre, pragmatická estetika a i.

Kľúčové slová: interpretácia, praktická estetika, zážitkové čítanie literatúry, metodické stratégie

Vyhľadávanie

Kontakt

Journal of Language and Cultural Education Journal of Language and Cultural Education
Department of English Language and Literature
Faculty of Education
Priemyselna 4
P. O. BOX 9
918 43 Trnava
SLOVAKIA
+421 948 632253