Is everything new good? Is everything old bad? (SK)

Gabriela Magalová, University of Trnava, Slovakia, ID LLCE2018-389;      Abstract: Príspevok vo svojom názve dostatočne naznačuje zámer predkladaného textu otvoriť otázky o potrebe a funkčnosti implantácie inovatívnych metód do hodín literárnej výchovy  na základnej škole. Nevyvracia tézu o ich regulárnosti a účinnosti vo vyučovaní literatúry, kladie však otázky, či nadštandardné preferovanie inovatívnych metód, ktoré súčasná moderná škola vyžaduje často na úkor tradičných metód, vždy vedie k žiaducemu vzdelávaciemu výsledku.   

Kľúčové slová: inovatívne metódy - tradičné metódy - literárna výchova - práca s umeleckým textom

Vyhľadávanie

Kontakt

Journal of Language and Cultural Education Journal of Language and Cultural Education
Department of English Language and Literature
Faculty of Education
Priemyselna 4
P. O. BOX 9
918 43 Trnava
SLOVAKIA
+421 948 632253