Is everything new good? Is everything old bad? (SK)

Gabriela Magalová, University of Trnava, Slovakia, ID LLCE2018-389;      Abstract: Príspevok vo svojom názve dostatočne naznačuje zámer predkladaného textu otvoriť otázky o potrebe a funkčnosti implantácie inovatívnych metód do hodín literárnej výchovy  na základnej škole. Nevyvracia tézu o ich regulárnosti a účinnosti vo vyučovaní literatúry, kladie však otázky, či nadštandardné preferovanie inovatívnych metód, ktoré súčasná moderná škola vyžaduje často na úkor tradičných metód, vždy vedie k žiaducemu vzdelávaciemu výsledku.   

Kľúčové slová: inovatívne metódy - tradičné metódy - literárna výchova - práca s umeleckým textom

Vyhľadávanie

Kontakt

SlovakEdu SlovakEdu
Priemyselná 1
917 01 Trnava
SLOVAKIA

IČO: 42118735
DIČ: 2022565633
+421 948 632253