Jak získat pro němčinu učitele a následně pak žáky? Spolek germanistů a učitelů němčiny v České republice (poster)

Česká republika, ID Výzvy2016-461b;    Rádi bychom germanistům a učitelům němčiny na Slovensku, příp. zahraničním hostům ukázali, co všechno dělá Spolek germanistů a učitelů němčiny v ČR, aby získal širší podporu pro němčinu, aby motivoval více žáků v zájmu o tento jazyk a zároveň, jakými akcemi se snaží motivovat a podporovat nejen žáky, ale i učitele němčiny, aby se dále vzdělávali a aby objevovali kouzlo tohoto nádherného germánského jazyka.

Na nejrůznějších, nejen vzdělávacích akcích učitelům předáváme nejnovější poznatky z metodiky výuky, rozšiřujeme jejich sbírku kreativních vyučovacích metod, podporujeme je metodicky, zastupujeme při jednáních se státními i soukromými organizacemi a institucemi a mnoho dalšího.

Ve spolupráci s Goethe-Institutem, Österreich institutem Brno, MŠMT, NIDV, velvyslanectvími, nakladatelstvími a dalšími organizacemi pro učitele připravujeme stále nové aktivity, které zvyšují a zlepšují kompetence jednotlivých učitelů.

Přijďte se podívat, zeptejte se, napište, inspirujte se... Rádi s Vámi navážeme spolupráci.

 

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Journal of Language and Cultural Education Journal of Language and Cultural Education
Department of English Language and Literature
Faculty of Education
Priemyselna 4
P. O. BOX 9
918 43 Trnava
SLOVAKIA
+421 948 632253