JAVOROVÁ, Zuzana: Vyučovanie angličtiny u žiakov s dyslexiou v čase dištančného vzdelávania

Príspevok sa zaoberá problematikou vyučovania angličtiny u žiakov s dyslexiou v inkluzívnej triede a predstavuje súbor vyučovacích aktivít, ktoré sú vhodné pre dyslektických žiakov v čase dištančného vzdelávania. Tieto aktivity boli výskumne overené formou akčného výskumu. Akčný výskum potvrdil, že: slovenský učiteľ nemá dostatok materiálov na vyučovanie angličtiny u žiakov s dyslexiou. Musí byť aktívny a kreatívny. Nie každý žiak bol schopný pracovať len s jedným variantom cvičenia a učiteľ sa musel pokúšať vždy nájsť ten najlepší spôsob pre žiakov. Novovytvorené materiály pomohli skúmanému objektu lepšie spolupracovať so spolužiakmi. Zvolené cvičenia a techniky boli efektívne a užitočné aj pre bežných žiakov.

Vyhľadávanie

Kontakt

SlovakEdu, o.z. OZ SlovakEdu
Hviezdoslavova 34
95301 Zlaté Moravce
+421 948 632253