Klasická gréčtina na Slovensku?

Mgr. Barbora Machajdíková, PhD. - Mgr. Jozef Kordoš, PhD., Trnavská univerzita, ID Výzvy2017-562;   Abstrakt: Má zmysel študovať klasickú gréčtinu na Slovensku? Ak áno, môže byť jej štúdium prínosné aj v našej oblasti a pre naše vedecké a kultúrne prostredie? Štúdium klasickej gréčtiny jednoznačne zmysel má a má svoju pozíciu v jazykovom vzdelávaní aj v dnešnej dobe. Nemáme na mysli len žalostný stav prekladovej literatúry z klasických jazykov, keďže klasická gréčtina je jazykom viac než dvetisícročnej literárnej tradície a obsahuje zásadné diela svetového významu, z ktorých máme do slovenčiny preložený len zlomok. Štúdium tohto jazyka má v neposlednom rade tiež svoj jazykovedný rozmer, pretože študent je hneď od začiatku konfrontovaný s jeho rôznymi podobami v jazykovej synchrónii (variety a ich uplatnenie v jednotlivých žánroch), ako aj diachrónii (pod pojmom klasická gréčtina sa nerozumie vždy ten istý jazyk, ale jeho rôzne podoby v rôznych obdobiach).

Kľúčové slová: klasická gréčtina, filológia, lingvistika, prekladateľstvo, mŕtvy jazyk

Vyhľadávanie

Kontakt

SlovakEdu OZ SlovakEdu
Štefánikova 9
949 01 Nitra
SLOVAKIA

IČO: 42118735
DIČ: 2022565633
+421 948 632253