Koncepty vysokoškolskej výučby v pregraduálnej príprave učiteľov jazykov

doc. PhDr. Mariana Sirotová, PhD., UCM v Trnave, ID Výzvy2017-570;    Abstrakt: Existuje univerzalita v pregraduálnej príprave učiteľov jazykov? Jednoznačne je možné odpovedať, že nie. Pregraduálna príprava učiteľov jazykov má však spoločné znaky, ktoré sa viažu na konkrétne koncepty vysokoškolskej výučby. Príspevok predkladá komparáciu  dvoch zahraničných konceptov vysokoškolskej výučby a ich implementáciu v pregraduálnej príprave učiteľov jazykov v podmienkach slovenských vysokých škôl na základe subjektívnych výpovedí študentov.

Kľúčové slová: koncepty vysokoškolskej výučby, komparácia, analýzy subjektívnych výpovedí, vysokoškolský študent, pregraduálna príprava učiteľov

Vyhľadávanie

Kontakt

SlovakEdu, o.z. Štefánikova 9
949 01 Nitra
Slovakia
+421 948 762 200